Individuální koučink 1 – 1 je spolupráce ušitá na míru.

Z důvodu omezené časové kapacity a individuálnímu přístupu je k dispozici pouze 6 míst.

Chceš individuální koučink ušitý na míru přímo tobě?

Jediný způsob, jak ho získat, je vyplnit žádost na této stránce

Pročti si tuto stránku a zjisti, proč je tahle forma spolupráce ta, na kterou jsi dlouho čekal/a...

Individuální koučink je několikatýdenní, intenzivní spolupráce, kterou by rádo využilo mnoho lidí, ale získá ji jen pár...

Jediný způsob, jak se Janou Slezákovou začít individuálně spolupracovat na postavení vašeho mostu přes minulost, je podat žádost o individuální koučink na další stránce. Pokud se vám stránka načte, znamená to, že je aktuálně volný slot k odeslání žádosti.

Tohle si přečti, než uděláš cokoliv dalšího...

Vzkaz přímo ode mě:

Jany Slezákové

Obyčejné holky z vesnice, která sama dlouhou dobu hledala cestu, jak postavit svůj vlastní most přes minulost

Někdy se nám zdá náš život příliš složitý, příliš bolestivý, příliš nepochopitelný. Trápíme se! Vymýšlíme! Utíkáme! Neřešíme! Stagnujeme! Přežíváme! Onemocníme! Často si klademe otázky, na které si neumíme odpovědět, a přitom je to tak jednoduché. Najít si pomoc. Umět si říct o pomoc. Začít svůj život řešit dřív, než bude pozdě.

Někdy stačí pár minut, pár hodin, pár trefně položených otázek a odpovědi, které jsou uloženy někde hluboko v tobě spatří světlo světa.

Odpovědi, nad kterými jsi se trápil/a a přemýšlel/a nad nimi roky jsou na světě. Cesty, které se ještě před pár okamžiky zdáli být nepřekonatelné, jsou jednodušší než jak vypadaly z dálky.

Neexistuje lepší příležitost, čas nebo místo, které by ti umožnilo uvést do svého života nové úhly pohledu, nové návyky, nová přesvědčení, nové životní příležitosti. 

Individuální koučink přímo se mnou je mnohem intenzivnější, 

Vkládám do něj své srdce, empatii, nadhled, energii a hlavně své vlastní životní zkušenosti. S jediným cílem. Pomoci ti, pochopit sebe sama. Pochopit, proč se ti v životě děje to co se ti děje! Pomoci, ti díky funkčním metodám, změnit tvůj život k lepšímu. Možná jsi zažil/a mnoho různých technik, terapii! Možná už máš za sebou psychologickou poradnu, užívání antidepresiv. Nic se však nevyrovná tomu, co zažijete při individuálním koučinku přímo se mnou.  

Již po prvních minutách našeho sezení zažiješ tolik „AHA“ momentů a „UVĚDOMĚNÍ“, po kterých dojde k trvalým procesům ZMĚNY ve tvém životě!

Po individuálním koučinku přímo se mnou budeš vědět VŠE co tě ve škole nebo doma nenaučili:

Budeš vědět kdo jsi, kam ve svém životě jdeš... a taky s kým!

Budeš mít jasně utříděné myšlenky, změna pro tebe nebude překážkou, ale životní výzvou. Tvůj život změní svůj směr, budete klidnější, vyrovnanější.

To vše za cenu, která by byla několika násobnější pokud po ní půjdeš sám. A nejde vůbec o peníze. Tou cenou, kterou lidé nejčastěji zaplatí, pokud své problémy, vnitřní zranění, křivdy a bolesti neřeší je bohužel vlastní zdraví.

Mozek a jeho funkce

Co nás ve škole, ani doma nenaučili. Co se ještě před pár lety neučilo, nechápalo. Mozek je obrovský stroj, který má mnoho funkcí. Řídí nejen naše životní funkce, ale i naše emoce. Jak přesně funguje? Jak se tvoří naše synaptická spojení? Kde se berou naše myšlenky, pocity, strachy, ale i pocity radosti, štěstí a lásky? Informace, které jsou důležité pro každého. Informace, které jsou  důležité si připomínat před každou životní změnu. Informace, které je důležité si připomínat při výchově dětí

Aniž by to mnoho z vás tušilo a vědělo, byli k nám rodiče a naše okolí častokrát nevědomě „bezcitní“. Svým chováním totiž páchali mnoho škody, aniž by si to uvědomovali. Stejné "škody" nevědomě  pácháme i my na svých dětech. Při své praxi se s tím setkávám skoro denně. Poslouchám různé životní příběhy svých klientů a mnoho z nich má stejné kořeny.

Naše dětství!

Větami, kterými naši rodiče, naše okolí "ruinovalo" naše sebevědomí je mnoho. Mezi nejhorší patří narážky na vzhled, srovnávání se sourozenci a vrstevníky nebo snižování našich schopností. Ukazování na naše chybypotlačování našich talentů a darů. Ty se berou jako samozřejmost. Možná se i ty v následujících řádcích poznáš, nebo uslyšíš své rodiče. 

Je velmi pravděpodobné, že si uvědomíš, že i ty tyto věty občas používášříkáš svému okolí nebo svým dětemPodívej, jak vypadáš! Vypadáš jak strašidlo! Dělej to pořádně!, Z tebe nikdy nic nebude! Začni trošku přemýšlet! To nezvládneš! Na to prostě nemáš! Jsi k ničemu! 

Často slyším od klientů, vyprávění o svém dětství ve stylu:

Rodiče mi říkali, máma křičela, táta přikazoval, máma tvrdila, táta se nevěnoval, babička mi domlouvala, děda mě osahával, babička mě milovala, děda mi dával pozornost, paní učitelka křičela, pan doktor vyhrožoval. Sami rozhodně nechtěli a ani vy nechcete svým dětem ublížit, ve výsledku však způsobujeme nevědomě katastrofy.

Rodové vzorce chování

Naše dětství. Jaké bylo to tvoje? Jak Vás formovalo? V jakém prostředí jste vyrůstali. Jak se k Vám chovala maminka a tatínek. Jak jste se cítili ve škole a mezi vrstevníky? To, vše a mnohem víc nás utváří do našeho dospělého života. Vše, co slyšíme, vidíme. Vše, co si osaháme, ochutnáme v nás zanechá vzpomínku, myšlenku, emoci, která se ukládá do našeho podvědomí. Ukládá se do našeho těla, srdce, orgánů, jako zápis. Návyky, které se naučíme jako děti, nás formují do našeho dospělého života. Lidská osobnost se skládá ze dvou hlavních určovatelů, jenž ovlivňují chování a myšlení každého z nás. Je to náš vnitřní kompas a talent. Tyto dvě veličiny nemůžeme měnitjsou výchovou nedotknutelné, dané od narození. Můžeme je pouze poslouchat, rozvíjet a pracovat na nich. Když ti teď položím jednoduchou otázku:

Jak se ve svém životě cítíš? Co odpovíš?

Když totiž blízcí emočně vychovávají svého potomka v rozporu k jeho kompasu a talentu, dochází k budování protichůdných emočních ukazatelů životních hodnot. V důsledku těchto rozporů bude mít dospělý jedinec pocit, že by měl jít doprava, ale přitom mu jiná část mozku bude velet doleva. Lidé takto vychovaní si často stěžují na povely od své hlavy typu: Měl bys dělat toto a přitom se jim do toho vůbec nechce anebo v tom nevidí smysl.

Sebeláska, sebepřijetí a sebehodnota

Jak každý z nás vnímá sám sebe. Jak přijímáme své tělo, svou osobnost. Jak vidíme a umíme „prodat“ svou hodnotu. Jak emočně reagujeme na různé životní situace ovlivňuje naše emoční nastavení.

Nastavení, které se formuje ihned po narození. Jak se každý z nás ve svém životě bude cítit, chovat, jak bude reagovat na své okolí, to vše záleží na prostředí a lidech v něm. Na prostředí,  v kterém se pohybujeme. Vše se zde učíme díky našim pěti smyslům. Pozorováním, vnímáním, ochutnáváme, posloucháme a cítíme. 

Jací byli vaši rodiče, příbuzní, učitelé, ale i společnost, v které jste vyrůstali? Z 90% to bylo prostředí a lidé nepoučení o důležitosti i nebezpečnosti svých postojů! Nezoufejte, je to většina lidí na světě, včetně našich rodičů a nás samotných. Rodiče, učitelé, blízcí, kamarádi často svými postoji, výroky, manipulacemicitovým vydíráním způsobily během dětství a dospívání takové rozpory, že se nemůžeme divit, jak v naší populaci přibývá neurotiků, lidí s nevyjasněným postojem k životu, týrajícími obseseminevysvětlitelnou prázdnotou a pocity zmaru, vyhoření, úzkostí až depresí. 

Vše má ale své řešení. I sebelásce se dá naučit. Přijetí sebe sama je velmi osvobozující pocitlze se učit na něm pracovat. A zvýšit si zdravě sebehodnotu, je otázkou pár cvičení

Když totiž blízcí emočně vychovávají svého potomka v rozporu k jeho kompasu a talentu, dochází k budování protichůdných emočních ukazatelů životních hodnot. V důsledku těchto rozporů bude mít dospělý jedinec pocit, že by měl jít doprava, ale přitom mu jiná část mozku bude velet doleva. Lidé takto vychovaní si často stěžují na povely od své hlavy typu: měl bys dělat toto a přitom se jim do toho vůbec nechce anebo v tom nevidí smysl.

Pochopení, odpuštění a smíření

Jak se cítíme uvnitř sebe. Velmi záleží na našem vnitřním emočním nastavení. Jak umíme projevovat své emoce, záleží na prostředí, v kterém jsme vyrostli. To, že naši rodiče vyrostli a byli vychováváni v úplně jiném prostředí a za jiných okolností svědčí i o přístupu k nám jako k dětem. Během našeho života se nám stalo mnoho situací, které jsme nechápali, neuměli si vysvětlit, neznali odpověď na naše Proč?

Proč se to děje právě mně? Proč mě nemají rádi? Proč si mě nevšímají? Cítíte ve svém životě ublížení, bolest, lítost, smutek? Je důležité zapracovat na pochopení vašeho života a situací, které se v něm odehráli. Je potřeba odpustit nejen sobě, ale i svému okolí za nevědomé chování a jednání. Je potřeba smířit se s tím, že už se tak bohužel v naší minulosti stalo. Svou minulost nezměníme. Co však můžeme je pochopit jí. Přijmout jí jako svou zkušenost. Smířit se s tím, že jsme to ani my ani lidé v ní jinak neuměli. Odpustit sami sobě i lidem v ní.

Není to jednoduché, ale dá se to zvládnout.

Je to cesta sebepoznání, cesta pochopení, odpuštěnísmíření.

I na to se během našich individuálních sezení zaměříme, protože je to pro náš vnitřní pocit velmi důležité.

Plány, vize a sny

Patříte mezi lidí, kteří neví proč tu jsou, kam ve svém životě jdous kým chtějí jít? I já byla jednou z vás. Pocity prázdnoty, pocity nedocenění, ztráta vlastní hodnoty a vlastního sebevědomí byly každodenní součástí mého života.

Na venek to tak, ale vůbec nevypadalo. Na venek jsem působila šťastně, sebevědomě, úspěšně. Měla jsem rodinu, děti, dům, auto, práci! Byla jsem však úplně odpojená od sebe. Od svých hodnot. 

Ptáte se, co mi chybělo?

Životní směr, životní plány, životní sny. Nepřemýšlela o nich. Žila na "poděvodmí" automat. Postupně se čím dál více od sebe odpojovala. Neuměla se ptát sama sebe. Nedovolovala jsem si žít svůj život.. Přizpůsobovala se všem okolo. Plnila plány, vizesny někoho jiného.  Hrála jsem hru na šťastnou a vyrovnanou

O našich vnitřních pocitech často rozhodují zdánlivé drobnosti, střípky, které se v nás ukládají během našeho života. 

Jak vás v dětství učili snít? Jak vás učili plánovat si svůj život? Ptal se vás někdo na základní životní otázky? Ptal se vás někdo na vaše sny, plány a vize? Nebo to byla ztráta času, Nikoho to nezajímalo. Hlavně ať se mají dobře ti okolo. Hlavně plň přání a sny těm druhým! Neotravuj! Běž si hrát! Nemám na tebe čas! Odpovídali vám, na vaše zvídavé otázky začínající na kouzelné slůvko PROČ?

Mnozí z vás nic takového nezažili. Vše se dá však napravit. Vše se dá znovu najít, uzdravit, vyčistit, znovu naplánovat. 

Při individuální konzultaci 1-1 odhalíme vaše sny, vize a plány. Dáme jim jasné pojmenování. Dáme jim reálnou podobuspolečně najdeme správné načasování a dílčí kroky k jejich naplnění. Vše závisí na nastavení našeho mozku. Na vnitřních blocích. Pokud člověk chce ve svém životě lásku, štěstí, úspěch a finanční hojnost, je potřeba správně zvolitnačasovat dílčí kroky k tomu, aby se váš život začal měnit jak po osobní, tak po profesní stránce. 

Mozek je velký stroj a rád šetří svou energii prokrastinací, výmluvami, svou leností. Je důležité naučit ho pracovat v náš prospěch, aby se na nový život těšil a chtěl zažívat tyto okamžiky radosti a štěstí. K tomu je důležitá jasná a pozitivní mysl. 

Životní cesta

Od první chvíle, kdy jsem začala pracovat jako koučka, terapeutka a lektorka věřím, že většina lidí nepotřebuje utíkat k alkoholu, cigaretám, k jídlu, k nevěře a k jiným „únikovým“ činnostem. Většina lidí potřebuje pochopit sebe samasvůj život. Dnes existuje mnoho cestmetod, jak se na sebe sama zpátky napojit. Hlavním a nejdůležitějším krokem ke spokojenému a naplněnému životu je vědomá strategie našeho života. Vědomá práce s myslí a tělemlze to zvládnou pouze s průvodcem, který nám naslouchá, vnímá nás, dívá se na náš život s nadhledem a s empatiive správnou chvíli nastaví našemu životu zrcadlo správně položenou otázkou. 

Mnoho z nás si nechává poradit od svých rodičů, od svých kamarádů a kamarádek, od svého okolí. 

Zapomínáme však na to, že jediným kdo žije náš život jsme mi sami. My jsme tvůrci našeho života, naší plastické reality, našeho jeviště zážitků

Co je důležité pochopit? Stejně, jako když nás bolí zub jdeme k zubaři, aby nám ho vyvrtal a vyléčil, je důležité naučit se jít ke koučovi, terapeutovi pro pomoc, když nás bolí naše duše, naše srdce nebo máme zmatek ve své hlavě

Profesionální péče a přístup ke každému jednotlivci je pro mě na prvním místě! Vše, co jsem se za svou životní cestu naučila, vyzkoušela na sobězařadila do svého života teď předám Vám.

Po našem individuálním tří měsíčním sezení budete odcházet s pochopením sebe sama. S metodami, které budete moci využít i nadále ve svém životěbudou vám přinášet uspokojení, radost a pocity naplnění.

Zcela otevřeně... Přijít na všechny mé bloky, vnitřní zranění mě stálo mnoho času, mnoho slzí, mnoho odříkání a statisíce korun za profesionály, nástroje a vzdělání.

To vše co máte v sobě schováno, to co nechcete ukázat světu, to čeho se bojíte nebo se za to stydíte. To vše je potřeba uzdravit. Možná vám to někdo nevědomě potlačil, zavřel hluboko uvnitř vás samotných.

Ať už to byli rodiče nebo partneři. Postupně jste díky své životní cestě zavírali své srdce, aby vás další opakující se situace neranili.  Možná máte v hlavě zmatek, protože nevíte co máte řešit dřív. Už není potřeba se bát, schovávat se a utíkat. Jsem teď tady já, abych vám pomohla vaše srdce otevřít. Já Vás poslouchám, vnímám vaše pocity, naslouchám vám a slyším vaše bolesti, strachy, polopravdy,  které byly ukryty hluboko ve vašem podvědomí.

Naučím Vás mluvit o svých pocitech, křivdách, bolestech, ale i o svých snech, přáních a plánech. O pocitech radosti, lásky a štěstí nejen se svými blízkými, ale i se svým okolím. Naučím vás ten váš život žít a ne jen přežívat. Naučím vás nežít  život druhých.

Co je však nejdůležitější, naučím Vás poslouchat sám sebe. Tak jak já poslouchám vás, tak vy budete úplně stejně tak poslouchat sami sebe. Naučím vás vnímat a poslouchat vaše zraněné dětské bytosti uvnitř vás.

V dětství jsme se naučili poslouchat naše rodiče, naše babičky a dědečky, naše kamarády, paní učitelky a doktory, poslouchat trenéry. Zapomněli jsme však poslouchat své vnitřní pocity, své vnitřní hlasy, své děti uvnitř nás.

 Naučíte se poslouchat sebe, své tělo. Uvedete  v rovnováhu váš mužsko-ženský princip. Dáte vědomou péči svému vnitřnímu dítěti. Naučíte se tím pádem žít svůj vlastní život a ne život těch druhých.

... za cenu jedné platby ve výši pouze 16.500 Kč bez DPH

Jak si zajistit svůj soukromý implementační mentoring...

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE VAŠE VNITŘNÍ ROZHODNUTÍ KE ZMĚNĚ.

JEDINÝ způsob, jak udělat ten první krok a začít individuálně spolupracovat přímo se mnou, je na této stránce. Doporučení pro zvýšení své šance získat pro sebe individuální koučink: Vyplňte precizně svou žádost.

Čím pravdivěji a podrobněji odpovíte na jednotlivé otázky, tím větší šanci bude mít vaše žádost v porovnání s ostatními, aby byla přijata. Jste jen jedno kliknutí od životní příležitosti podat svou žádost a vrátit váš život na vaší cestu dle vašeho vnitřního kompasu, dle vašich vnitřních nastavení s mou osobní podporou.

Je jisté, že pokud zůstanete ve starém nastavení, se starým destruktivními vzorci, návyky a přesvědčeními nic se ve vašem životě nezmění...

Pokud se tohle všechno vydáte dělat na vlastní pěst... Může to dopadnout takto:

 • Najdete si psychologa

  Možná vás to nebude nic stát, ale váš život se nikam moc nepohne. Za deset minut, které si na vás dle tabulek udělá váš život nevyřeší! Budete jich muset nejspíš vyzkoušet více, abyste našli slušného, ​​s dostatečnou časovou kapacitou ... a bude trvat nejspíš měsíce, možná i roky, než vás dostatečně pozná a po pravdě z vlastní zkušenosti vím, že záleží jen na nás, co mu chceme říct!

 • Koupíte si tisíce knih, přečtete miliony článků a příspěvků

  Zcela otevřeně. I já si touto cestou prošla. K některým knihám jsem se ještě nedostala. Všechny články a příspěvky nelze číst do nekonečna. Mnoho z nich byla zbytečná investice nejen mého času, ale i financí. Ve finále jsem zjistila, že se v nich píše dokola to samé. Neuměla jsem tyto informace, ale uvést do svého života. Některé pojmy si špatně vykládala. V jednu chvíli si připadala přehlcená informacemi a musela jsem zvolnit. Až ve chvíli, kdy jsem díky svému koučovi a mentorovi, zavedla do svého života a do své praxe, začali se dít „zázraky“ a změny! Zároveň platí, že žádný kouč, ani psycholog neudělá práci za vás, takže je potřeba dokonale pochopit fungování našeho mozku a jeho podvědomé a vědomé části. Naučit se říkat NE a zdravě se vymezit a zařadit účinné metody do svého každodenního života. 

 • Budete si i nadále stěžovat svým kamarádům/kám, maminkám na to jak to máte v životě těžké!

  I, to mám za sebou. Trvalo mi 10 let, než jsem pochopila, že tito lidé mi nepomůžou. Mám je ráda, ale čas s nimi už trávit nechci. Můj čas je totiž příliš vzácný. Chci si svůj život užít jinak. Tito lidé mi dávají nevyžádané rady, neposlouchají mě, neřeší mou situaci, nechápou mě. Jen mě utvrzují v mé bolesti, v mém strachu. V mé nízké sebehodnotě. Slyším jen věty: Na to si musíš zvyknout! Co ti pořád chybí? Na co si stěžuješ? Vždyť máš všechno. Ve chvíli, kdy jsem je nejvíce potřebovala tu pro mě nebyli. Proč? Byla jsem přeci ta silná holka, co všechno zvládne! Musela jsem skončit na totálním dně, v totálním vyčerpání a nemocná, abych se probudila. Do té doby jsem to chtěla vše zvládnout sama s pomocí svých kamarádek a kamarádů, s pomocí maminky. Nic takového se nestalo. Ve finále mi nejvíce pomohl člověk, který mě vyslechl, nesoudil, neradil, ale pomohl mi najít sebe a můj směr. 

 • Budete utíkat od svých problému k alkoholu, cigaretám, k přejídání, k nevěře

  Jak se v tom cítíte? Jak se cítí vaše tělo? Nebojíte se o své zdraví? Já se cítila hrozně! Bála se o sebe, ale nepřipouštěla si to! Mě se přeci nic nemůže stát. Jsem zdravá! Svou frustraci z mé životní situace jsem občas zapíjela sklenkou alkoholu, po které se mé úzkosti ještě zhoršili a vytvořila si reflux jícnu, zánět žaludku, panické ataky, zatuhlost celého těla, částečné ohluchnutí na levé ucho. Pocity prázdnoty jsem zajídala sladkým. Naše manželská krize vyvrcholila nevěrou. Proč? Neměla jsem kolem sebe lidi, kteří by mě nastavili zrcadlo. Byla jsem úplně odpojená od sebe a svých životních hodnot. Dělala přesně to, co dělají všichni, to co mi radili všichni kolem mě, ikdyž jsem s tím vnitřně nesouhlasila, bojovala s tím a trápila se! Stálo mi to deset let života a mé zdraví. Dnes už vím, že to tak být nemusí. Je důležité poznat sám sebe a pracovat na sobě. 

 • Budete zakopávat své problémy pod postel a hrnout je pod koberec

  I to jsem dělala. Problémy s dluhy mého bratra jsem se snažila vytěsnit. Celá naše rodina dělala, že je nevidí. Na venek vše bylo v pořádku. Před okolím se o těchto věcech přeci nemluví. Vždyť o co jde! Nějak se to vyřešilo, tak co. Jak nás těch deset let vnitřního stresu a napětí všechny poznamenalo víme jen mi. Špatná komunikace, lži a polopravdy, strach a nevědomost narušila vztahy v rodině, stála nás všechny zdraví. Někdo musel i zemřít. Proč? Protože jsme hrnuli vše pod koberec! Protože mnoho členů v naší rodině nevyhledalo odborníka! Díky této životní zkušenosti vím, jak je důležité pracovat na sebelásce, sebehodnotě. Jak je důležité pracovat na umění vymezit se svému okolí i svým blízkým. Jak je důležité umět říkat NE!

 • Užívání antidepresiv/farmaceutik

  V některých případech je to nezbytně nutné. Zklidnit díky psychosomatikům svou mysl. Před pěti lety to pro mě byla jediná cesta, kterou jsem viděla. Po bossingu a prodělaném totálním pracovním vyhoření to pro mě byla „pomyslná“ záchrana. Jak moc jsem se mýlila. Antidepresiva na sedm měsíců potlačila mou osobnost, potlačila mé problémy, ale nevyřešila je. Protože jsem ve svém životě nic nezměnila, vrátilo se mi vše po dvou letech do života zpátky. Tentokrát jsem našla alernativní cestu, cestu intenzivní práce na sobě a koučink. 

 • Můžete házet vinu na druhé, obviňovat rodiče, partnery, své okolí, stěžovat si na celý svět

  I to je cesta. Bohužel se díky ní utvrzujeme jen v roli oběti. Náš život se nemění. To, že si za spoustu situací ve svém životě můžeme sami je bohužel pravda. Je to díky našemu nastavení. Díky našim letitým zlozvykům, návykům a přesvědčením si určité situace a lidi do svého života přitahujeme. I já kopala kolem sebe, i házela vinu a obviňovala své okolí. Dnes už vím, že to bylo mé nastavení, má osobní hodnota, mé návyky, které mě dovedli do stavu vyhoření a do nemoci. Nastavila jsem zrcadlo sama sobě a začala se měnit a tím se změnilo i mé okolí.

Můžete i nadále hrát hru na šťastné.

Můžete se i nadále přetvářet a tvrdit jak jste zdraví!

Nebo ... můžete požádat o pomoc a vyplnit žádost na individuální koučink přímo se mnou teď hned (Pokud budete přijati, bude vám umožněn vstup za nízký poplatek pouhých 16.500 kč)

Vzhledem k tomu, jakou hodnotu pro vás život má celý tříměsíční individuální koučink 6x2hod s mnoha UVĚDOMĚNÍMI a AHA momenty (někomu možná zachrání i život) ... návratnost investice do sebe, do svého života, do svého zdraví je nevyčíslitelná.

Připraveni na individuální koučink
1-1 přímo se mnou?

JDEME DO TOHO!

Vyplňte svojí objednávku zde:

Konzultaci lze uskutečnit všemi
moderními způsoby ať už jste odkudkoliv

osobně
on-line
telefonicky

Co všechno konzultací získáte:

 • Jak správně nastavit komunikaci mezi partnery
 • Jak si navzájem projevovat lásku
 • Jaký je u Vás barometr sexu
 • Partnerský trojúhelník, jak z něho ven
 • Jak se umět ve vztahu v lásce vymezit
 • Jak se naučit říci v lásce "NE"
 • Jak se navzájem respektovat
 • Jak se respektovat
 • Jak si nastavit pravidla
 • Jak pěstovat společné rituály
 • Naučíte se řešit konflikty mezi sebou
 • Uvědomění, že váš současný partner není váš minulý partner ani vaše maminka či tatínek