PŘEDNÁŠKA

Naučte se
sebe a své děti systematickému vzdělávání

Co se společně naučíme?

Děti jsou jako houby. Vše co kolem sebe vidí, slyší, zažívají to je ovlivňuje v jejich emočním nastavení. Prostředí, v kterém žijí, je formuje do jejich dospělého života.

Věděli jste to?

Děti nasávají a ukládají naše myšlenky, naše názory a postoje. Učí se od nás, kopírují nás a napodobují! Od určitého věku to samé začnou nevědomky žít. 

Víte, co vše ovlivňuje dítě do jeho života? Co si díky některým "negramotným" větám odnese? 

VZPOMEŇ SI NA SEBE? Co ti jako dítěti chybělo? Co jsi nechápala a potřebovala vysvětlit dětem?

Jaký vztah máte se svými dětmi? Jak berete své děti? Co je učíte a co jim předáváte? Umíte jim říci pravdu do očí, ať je to pravda, která může i bolet? Je váš vztah otevřený, láskyplný, s jasně nastavenými pravidly a mantinely? Vztah bez psychické manipulace, bez strachu z vaší reakce, trestů, ponižování? 

Umíte se svými dětmi komunikovat jako rovný s rovným? Jaký jste pro své dítě vzor? Inspirativní, nebo vás dítě zachraňuje! Je dítě náhradou za nefunkčí partnerský vztah? Přenášíte na něj své povinnosti, své emoce? Chápe dítě co se vám v životě děje?

Silné a slabé stránky svého dítěte? Na které ukazujete, podporujete a rozvíjíte? 

Pamatujete si na věty:

👆Ta čeština je v pohodě, ale v té matematice musíš zabrat, abys to vytáhl/a!

👆 Ten zpěv, to je katastrofa. Ty nikdy nic pořádného nezaspíváš! Radši nezpívej, ať se někdo nelekne.

👆 Z tebe nikdy nic nebude!

👆 Ty to nikam nedotáhneš.

👆 Koukej se pořádně učit, ať z tebe něco je a vyděláváš hodně peněz. 

👨‍👩‍👧‍👦  Pro naše děti jsme tzv. autority. To co říkáme se jim ukládá do jejich podvědomí a je to pro ně do určitého věku absolutní pravda. Nikdy nic jiného nezažili a jejich mozek není ještě dostatečně vyvinut, aby dokázal vše pochopit.

OD URČITÉHO VĚKU NÁM ZAČNOU "VZDOROVAT".

🤷 🤷‍♂️ Říkat nám i svůj názor. Umíte je poslouchat a nebo je "srážíte"? Umíte dětem nastavit pravidla a mantinely, nebo je necháte uletět?

🙍‍♀️ Jak připravujete své děti na dospělý život?

👩‍🦱 Jakým jste pro své dítě vzor?

👫 Často zapomínáme, že děti jsou naším zrcadlem. Co jsme do nich "zaseli" to také sklízíme.

👶 👧 🧒 👦 SVÝM POSTOJEM, SVÝMI NÁZORY NÁM JEN NASTAVUJÍ ZRCADLO!

Mnoho děti se díky přísné a autoritativní výchově podvědomě bojí dospělých. Víte, jak je naučit se nebát? Zdravě a v lásce se vymezit? 

Mnoho dětí se cítí být méněcennými. Neviditelnými. Neví, kam ve svém životě jdou a kam patří. Neumí si odpovědět na základní otázky. 

Umíte respektovat názor svých dětí a ony váš? 

Umíte vést diskuzi a rodinné porady?

Jaká máte v rodině nastavená pravidla? Umíte je dodržovat?

DĚTI JSOU NAŠÍM ZRCADLEM 

KONZULTACE PRO RODIČE S DĚTMI

Co vás na konzultaci čeká?

Možná se prvně v životě vaše dítě otevře a svěří

Být vědomým naslouchajícím rodičem se dá naučit. I dítě potřebuje mít pocit, že ho posloucháme. I dítě potřebuje mít pocit, že mu rozumíme. I dítě potřebuje mít pocit, že jsme tu pro něj. 

Možná uvidíte své dítě prvně v životě plakat

někdy jen tak být a nechat dítě projevit své emoce, bez souzení, bez výčitek je to nejlepší co můžeme udělat.

Možná se o svém dítěti dozvíte mnohem víc, než jste čekali

Dát dítěti prostor vyjádřit svůj názor. Dát dítěti pocit důvěry, že s námi může mluvit o všem co ho bolí na srdci. Je projevem té největší lásky, kterou můžeme dítěti dát.

Reference

Pre sedenia s pani Jankou Slezákovou som sa rozhodla z dôvodu, že som mala problem so zvládnutím a prekonávaním strachu v osobnom, pracovnom živote a v medziludskych vzťahoch. Počas sedení s pani Jankou som odpovedaním na jej otázky odkrývala v sebe slobodu, ktorá je vo mne uveznená. Vďaka našim spoločným sedeniam dokážem prekonávať strach v práci, prístupom k úlohám a k rôznym medziľudským situáciám. Tieto sedenia mi veľmi pomohli v procese odstraňovania bloku strachu z môjho života. Viem, že som stále na ceste. Avšak ďakujem za tento významný posun. Pani Janke veľmi ďakujem za jej promtnú schopnosť pochopiť moje ťažko čitatelné vnútorné pochody, za jej citlivosť, ľudskosť a profesionalitu zameranú na otvorenie sa.
Zuzana Maňasová
Jana mi ukázala cestu, jak nacházet a odstraňovat vnitřní bloky, které mi stály na cestě za štěstím. Společně se mi podařilo nasměrovat můj život správným směrem. Jsem nyní daleko víc sám sebou, nechávám věci více plynout. Udělal jsem velký pokrok v komunikaci s partnerkou a dětmi. Za to všechno a nejen za to jsem Janě strašně vděčný. Je upřímná a jde rovnou k věci. Říká bez obalu svoji pravdu a nevadí ti jiný názor. Je schopná konstruktivní diskuze vedoucí k závěru.
Jirka Sedlický

Naučte sebe a své děti systematickému vzdělávání

Jak se stát tím, kým potřebuji být, abych mohl/a dosáhnout svých snů, vizí, cílů a přání:

1. Kdo jsem teď? (bod A) 

Co teď umím? Jaké jsou mé aktuální schopnosti a zdroje, které mi pomohou mého cíle dosáhnout?

2. Kým se musím stát, abych dosáhl svých cílů? (bod B)

Co se musím naučit, abych se dostal/a z bodu A do bodu B?

V čem se musím zdokonalit?

Jaké konkrétní schopnosti, dovednosti či know-how potřebuji získat, abych cíle dosáhl?

Přijďte se společně s vašimi dětmi naučit systematicky tvořit své silné stránky, abyste dosáhli svých snů.

Objednávka konzultace

Proč právě se mnou?

Protože jsem máma dvou krásných dcer. To co jsem za svou rodičovskou praxi pochopila, naučila se a vyzkoušela, teď ráda předám vám. 

I já si jako máma často kladla různé otázku?

Učím své děti a ony učí mě.

Díky poznání sebe jsem pochopila i své nastavení. Pochopila svou životní cestu. Pochopila proč se mi mnoho mých situací v mém životě stalo a opakovalo. Přijmula je, smířila se s nimi, odpustila a vykročila dál. Naučila jsem se a stále se učím žít vědomý život v lásce, v radosti, v hojnosti, ve zdraví a ve štěstí.

Být skvělou partnerkou, mamkou, kamarádkou, sestrou a podnikatelkou se člověk musí naučit!

Je to cesta. Je to životní rozhodnutí. Chybovat je lidské!

Jsem průvodkyní osobní přeměnou, osobní a vztahová koučka, lektorka komunikace, která se díky své empatii a vnímání dokáže velmi rychle napojit na každého z vás. Během pár chvil pochopit souvislosti vašeho života. Umí dát konstruktivní zpětnou vazbu, nový úhel pohledu na danou věc!