ON-LINE SDÍLENÍ V KRUHU S JANOU A MILANEM

 

NA RŮZNÁ TÉMATA SOUVISEJÍCÍ S ROVNOVÁHOU V ŽIVOTĚ

 

 

každou neděli od 20:00 hod

v uzavřené a bezpečné ZOOM prostředí

cena: 249 Kč

Umět si dovolit žít, se dá naučit!

Dovolte si 1,5 hodiny času jen pro sebe!

NEJBLIŽŠÍ SDÍLENÍ BUDE:

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

Vybírejme si do života lidi, které v něm skutečně chceme mít. Nikdy není pozdě najít někoho, s kým budeme sdílet skutečnou radost a pohodu.

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

ROVNOVÁHA V ŽIVOTĚ

Rovnováha v životě nás ovlivňuje v různých životních oblastech.

⚖️ vztah k sobě

⚖️ vztah k rodině

⚖️ vztah k práci

⚖️ vztah k financím, penězům

⚖️ vztah ke zdraví

⚖️ vztah k přátelům

⚖️ vztah k partnerovi

⚖️ vztah k nadřízenému, ke kolegům

⚖️ atd.

Pokud v některé životní oblasti cítíme nerovnováhu, významně to ovlivňuje naši energii, naše pocity, náš život.

Jsme nemocní, máme úzkosti, desprese, negativní myšlenky.

Jsme podráždění. Frusrovaní. Stěžujeme si na vše a na všechny.

Zda jsou naše oblasti v rovnováze, či naopak souvisí s naším vnitřním nastavením.

😬 Jak jsme náchylní na přebýrání energie, myšlenek, návyků od svého okolí.

❌ Jak se umíme zastavit sami se sebou v přítomném okamžiku TADY a TEĎ.

Na našich osobních příbězích může u nás všech dojít k AHA momentům! Náš vlastní životní příběh může být pro někoho inspirací, motivací, impulsem ke změně!

JAK JI VNÍMÁŠ TY?

Zkus si odpovědět na tyto otázky:

⚖️ V jaké své životní oblasti (vztah k sobě, partnerství, rodičovství, práce, podnikání, přátelství, zdraví, finance atd.) cítíš nerovnováhu?

⚖️ Jak se TEĎ a TADY v různých životních oblastech cítíš.

 ⚖️Co pro tebe znamená rovnováha v životě?

⚖️ Co jsi se naučil/a a okoukal/a ze své původní rodiny, od svých rodičů.

⚖️ V jakém prostředí jsi vyrůstal/a a co jsi se tam naučil/a a úplně ti v tvém životě neslouží?

⚖️ V jaké době jsi žila? Jaké bylo kolektivní vnímání? Společenské uspořádání?

⚖️ V jaké životní oblasti cítíš, že je potřeba udělat změnu?

⚖️ V čem cítíš, že potřebuješ pomoct? Naučit se říci si o pomoc?

⚖️ Co cítíš, že je důležité se naučit, aby jsi se ve svém životě posunul/a dál?

Jaké jsou tvé odpovědi? Vezmi si tužku a papír a zkus si je zapsat. Toto je první krůček k zastavení se sám se sebou. Toto je první krůček ke změně myšlení. Toto je první krůček k pochopení sebe.

Jaké můžou být další kroky? Zkus přijít na naše on-line živé sdílení v kruhu a posdílet svůj životní příběh s ostatními. Naučit se poslouchat příběhy druhých a učit se v nich číst. Naučit se vnímat souvislosti se svým životem. Inspirovat sebe i druhé. Uzdravovat sebe i druhé. 

KDO JSME

Celý život nás zajímaly příběhy lidí. Byli jsme jak houby, které je do sebe nasávají. V hlavě nám jelo tisíce scénářů. Často jsme viděli věci, které jiní lidé neviděli. Dlouhou dobu žili odpojeni od sebe. Řešili životy druhých a na ten svůj zapomínali. Potlačovali sebe! Neuměli se v lásce vymezit. Neuměli říkat "NE". Neměli tak v rovnováze svůj život v různých oblastech. Občas ulítli, občas padli na dno.

Nechápali, co se s námi děje.

Životní krize ve všech oblastech našeho života nás oba přivedla ke koučinku. K práci na sobě. K práci s lidmi. K činnostem, které nám dávají smysl, naplňují nás a baví.

Co jsme se na naší životní cestě naučili, pochopili, a nyní začali žít, teď rádi předáváme dál. 

Díky výcvikům, kurzům a osobnímu rozvoji jsme se naučili techniky, které pomáhají v různých životních situacích. 

 

 

Jaký je tvůj životní příběh?

Přijď ho s námi posdílet do bezpečného on-line sdílení v kruhu stejně naladěných lidí s podporou dvou průvodců, koučů, terapeutů.

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

Každý z nás má svou vlastní cestu, svůj vlastní příběh.

Každý z nás má svůj vlastní vnitřní kompas, který mu ukazuje směr.

Pokud jsme ve fázi, že nám tělo hlásí, že je potřeba se zastavit, je čas na změnu!

Každý máme svou cykličnost a pokud se jí naučíme vnímat a využít ve svůj prospěch, přinese nám do života radost, lásku, hojnost, štěstí a zdraví.

Každý z nás si píše svůj vlastní příběh. Každý z nás si šlape svou vlastní cestu. Každý z nás je jedinečný.

Ne vše, co jsme se naučili jako děti je pro nás přínosem, posouvá nás!

Učí nás tyto znalosti v dětství?

Učí nás je ve škole, nebo jsme vyrůstali v přesvědčeních jako jsou:

Podívej, jak je Maruška lepší než ty! Koukej zabrat, ať jí doženeš!

Buď hodná holka, ať tě má maminka ráda.

Koukej se zlepšit ve škole, ať z tebe něco je!

Kluci nepláčou!

Chlap musí být silný a všechno vydržet!

Z tebe nikdy nic nebude. Ty jsi rošťák!

atd.

Inspirace přichází tehdy, když jí nehledáme. Když skončí všechna očekávání. Když se mysl i srdce uklidní.

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

Co si s námi můžeš vyzkoušet.

Nahlas pojmenovat,  jak se nyní cítíš ve své tématické životní oblasti.

Nahlas vyslovit své obavy a strachy, které Ti brání ke změně.

Nahlas říci svá přání a touhy, která si nedovoluješ splnit.

Na co se s námi můžeš podívat?

Jaké vzorce Tě ve tvém životě přivádí k nerovnováze.

 Jaké životní situace se Ti neustále opakují.

Proč ti stále do života přichází stejné lidé, stejné bolesti, stejné propady a pády.

Proč se točíš v bludném kruhu a neumíš z něj vystoupit.

Co všechno získáš.

čas pro sebe

společné otevřené sdílení

bezpečný uzavřený prostor

dva vědomé průvodce 

ztišení se, zastavení se

BONUS - 10ti minutová meditace - SETKÁNÍ SE SVOU DUŠÍ v mém podání 

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

ROVNOVÁHA V ŽIVOTĚ

každou neděli ve 20:30 na ZOOMu
Přijď společně s námi najít rovnováhu ve své ŽIVOTĚ.

Přijď společně s námi poznat, jaké to je žít spokojený a naplněný život.

Uvědomit si,  proč cítíš v různých životních rolích nerovnováhu.

Vztahy nás ovlivňují celý život.
Vztahy ovlivňují všechny oblasti našeho života.

Podívej se sebe jako na člověka, který je zodpovědný za svůj život a zeptej se sám sebe/sama sebe:

 👉Jak se v něm cítíš TADY a TEĎ?

👉 Jak jsi se cítil v minulosti?

👉 Jak se chceš cítít v budoucnosti?

👉 Jak se s tebou cítí tvé okolí?

👉 Jak se s nimi cítíš ty?

👉 Jsou tvé životní role v rovnováze?

👉 Dáváš stejně životní energie, jako přijímáš?

👉 Rosteš nebo chřadneš.

👉 Posouváš se, nebo padáš? 

 

Lidé, kteří se nacházejí kolem nás nejčastěji, zásadně ovlivňují naši pohodu, radost a prožívání života.

Co si před sdílením připravit

bezpečný prostor, bez rušívých vlivů vnějšího světa

vypnout telefon a ostatní rušivé platformy na PC

něco k dobrého k pití

něco chutného na zub

něco na zpříjemnění atmosféry (svíčku, lampičku, pohodlné křeslo)

tužku a papír pro zachycení myšlenek, postřehů, AHA momentů

V této kategorii nebyly nalezeny žádné akce.

Jana Slezáková - průvodkyně na cestě zpátky k sobě, koučka lektorka

Jsem osobní a vztahová koučka. Průvodkyně na cestě k sebepoznání, na cestě k sobě. Lektorka komunikace. Školitelka.

Díky celostnímu přístupurůzným metodám pochopíte vaše emoční rodové nastavení, převzaté vzorce chovánízažité nefunkční návyky a přesvědčení.

Pokud pochopíme sebe, pochopíme i své okolí, svůj život a životy lidí kolem nás.

Milan Houdek - průvodce na cestě, kouč

Jsem muž, co našel odvahu pro změnuje na své cestě.

Jsem otec 5 dětí (3 vlastních), co se místo příkazů a rad rozhodl stát se jejich průvodcem.

Jsem partner, co místo závislého vztahu a manipulace se rozhodl pro svobodu a lásku.

Jsem syn, co se rozhodl s láskou přijmout plně své rodiče.

Jsem muž, co se rozhodl tvořit nový život. Hledat a žít v rovnováze, svobodě a lásce .