Seberozvojový dvouhodinový seminář 

 

POZNEJTE SAMI SEBE

 

na objednání

Poznej sebe sama. Poznej sám sebe!

Kdo jsem? Kam jdu? Proč tam jdu? S kým tam jdu?

Přijďte se společně potkat na živém semináři, při kterém společně zpracujeme Vaše vnitřní bloky, nastavení a strachy.

Díky jednoduchým, ale velmi účiným cvičením si během krátké chvíle odpovíte na spoustu svých PROČ?

Odpovíte si na otázky z vašich životních oblastí.

vztah k sobě - partnerství - zdraví - rodina - finance - práce
 

Co se  na semináři o sobě dozvíte?

⛱️ zda žijete své sny nebo jste zůstali uvězněni v nekonečném stavu snění

✨ zda máte vůbec nějaké sny a co se s nimi stalo

🤮 zda je váš život souborem kompromisů a každodenních výmluv

⏰ zda jste čestným členem klubu čekatelů na "AŽ"

🏕️ zda žijete životy všech, kromě toho svého

  • Audit životních oblastí
    vztah k sobě - partnerství - zdraví - rodina - finance - práce
  • Kolo života
    Jsou jednotlivé životní oblasti v rovnováze?

Jana Slezáková

Jsem osobní a vztahová koučka, průvodkyně a lektorka, která vám pomůže najít sebe sama/sám sebe. Díky celostnímu přístupu a různým metodám pochopíte vaše emoční nastavení, převzaté vzorce chování a zažité nefunkční návyky a přesvědčení.

Pokud pochopíme sebe, pochopíme i své okolí, svůj život a životy lidí kolem nás.

Vyplňte svojí objednávku zde:

Co všechno získáte: