Jste připraveni projít osobní přeměnou, poznat sami sebe a žít konečně naplno svůj život?

Vykročte na cestu osobní přeměny právě teď.

"Je třeba milovat život, abychom jej mohli žít, a je třeba život žít, abychom jej mohli milovat."

Věřím, že abychom mohli žít opravdu šťastný a naplněný život, je důležité propojit tyto oblasti

VZTAHY

Jak nás v dětství učili vztahům? Jak jsme jako děti viděly jak fungují vztahy? Vztahy jsou všude kolem nás a je důležité učit se na nich pracovat.

LÁSKA

Láska je na naší zemi pro všechny a všude, jen se jí musíme naučit vidět, přijímat, dávat nejen sobě, ale i svému okolí. Jak vnímáte pojem láska? Jaké jsou vaše kanály lásky?

Víte to?

KOMUNIKACE

Člověk, který ví proč tu je, kam ve svém životě jde a koho vedle sebe chce mít, umí své pocity, touhy, sny, vize a přání komunikovat. Je upřímný, pravdomluvný. Má rád svobodu a volnost. Umí dát svobodu a volnost i svému okolí. Umí říct svůj názor, ale umí přijmout i názor toho druhého. Komunikace je jednou z nejdůležitějších, při budování kvalitních, láskyplných, dlouhotrvajících a zdravích vztahů. Umíte správně komunikovat? Bojíte se komunikovat? Často hledáte výmluvy, lži, polopravdy?

SDÍLENÍ

V rodině, v která je postavená na zdravém základu, je velmi důležité sdílení! Každý člen domácnosti má svou úlohu, svůj prostor. Učíme se tak do své dospělosti sdílet před ostatními naše pocity, naše strachy, obavy, naše plány a touhy, naše křivdy, zrady, ale i úspěchy, posuny. Umíte jít ve své sdílení s okolím do hloubky? Umíte dát při sdílení svému okolí prostor k vyjádření? Je prostředí, ve kterém se pohybujete bezpečné, důvěryhodné, podporující a milující?

RESPEKT

Respekt vůči sobědruhým! Umíte respektovat sebe sama? Umíte respektovat své okolí? Kdy se respektu učíme? Jako malé děti! Důležitý je přístup dospělých k dětem. Učit je, že ne vše je samozrejmost! Učit je, že každý má svůj osobní prostor, své potřeby, které je důležitě umět vidět, chápat a respektovat.

TOLERANCE

Umíte se navzájem tolerovat? Co znamená slovo tolerance ve vašem životě? Jak vás naučili doma tolerovat jeden druhého. Vaše i  potřeby, přání a touhy ostatních?  Tolerance má však své jasné mantinely, svá jasná pravidla. Umíte si je ve vztahu nastavit? 

SEXUALITA

Sexualita a intimita je velmi důležitou součástí našich životů od našeho narození, po celý život? Jak vnímáte své tělo? Jak přijímáte své tělo? Umíte o své intimitě s partnerem, dětmi otevřeně mluvit? Jak vnímáte nahotu? Celostní milování x sex - víte jaký je mezi nimi rozdíl?

HOJNOST

Hojnost je často spojována jen s penězi. Ano! Peníze jsou důležité v naší společnosti, abychom mohli svobodně a volně žít. Hojnost je ovšem důležitáve všem výše zmiňovaných oblastech.

Umíte si jí dopřát?

Co skupina obsahuje

Živé přenosy

zajímavá témata, zajímavý hosté, životní cesty

Exkluzivní videa

Videa na konkrétní témata týkající se sebepoznání, vztahů, vzájemné komunikace. Mnoho uvědomění, AHA momentů, inspirace a informací.

Silná podporující komunita

Otázky & Odpovědi

Na své otázky dostanete, ale i najdete odpověď díky vzájemnému sdílení a otevřené komunikaci.

Exkluzivní články

Články na konktrétní odborné oblasti našeho života. Vzdělávání, finanční gramotnost, sexualita, intimita, sebepoznání. 

Výhody pro členy

Bezpečný prostor pro vaší proměnu

Získejte zajímavé informace, potkejte se se zajímavými lidmi, začněte systematicky pracovat na osobní přeměně a pochopte sami sebe