Besedy - přednášky - semináře

celoživotní vzdělávání

Semináře - besedy - přednášky

OTEVŘENÁ A PRAVDIVÁ KOMUNIKACE 
EMOCE VZTAHŮ
VZTAH K SOBĚ - VEDENÁ PRÁCE SE ZRCADLEM
MOZEK A JEHO FUNKCE

Poznej sám sebe/sama sebe a nauč se lépe komunikovat se sebou  i se svým okolím

Nenásilná komunikace je jednou z nejdůležitějších věcí ve vztazích

Komunikačním dovednostem se učíme od našeho dětství. Již jako miminka odposloucháváme a napodobujeme řeč lidí kolem nás. Učíme se vyjadřovat své emoce zvuky, verbální komunikací, později slovy. Učíme se říkat slova, věty, své myšlenky, svůj názor! Učíme se pojmenovávat předměty, barvy, vůně, chutě, zvuky! 

Vyjadřujeme své emoce pomocí našich pěti smyslů.

Pozorujme, aniž bychom hodnotili

Při nenásilné komunikaci se potřebujeme naučit oddělovat pozorování od hodnocení. Pro naše vztahy je velmi užitečné naučit se jasně popsat, co pozorujeme, resp. co vidíme, slyšíme nebo čeho se dotýkáme a co následně ovlivnilo naši pohodu, aniž bychom to jakkoliv hodnotili

Naučme se rozpoznávat a vyjadřovat své vnitřní pocity

Naše slovní zásoba je plná slov, která obviňují či jinak hanlivě uráží či označuje druhé lidi. Je často mnohem širší než ta, kterou prožíváme pro jasné vyjádření vlastních citových rozpoložení. Ve škole či v rodině trávíme mnoho času a mnoho z nás si nevzpomene, že by se ho někdo za celé jeho dětství zeptal, jak se ve svém životě cítí. 
Pocity často nejsou považovány za důležité. 
Učí nás, abychom se nechali vést jinými lidmi, místo toho abychom se učili naslouchat sami sobě a své vnitřní pocity správně komunikovali.

Přijměme zodpovědnost za své pocity

Při otevřené a pravdivé komunikaci je důležité umět si uvědomit a přijmout původ svých pocitů. Díky této komunikaci máme příležitost lépe si uvědomit, že to co druzí lidé říkají, jak se k nám chovají nebo co dělají, jsou podněty k mnoha uvědoměním a AHA momentům, ale nikdy to nejsou příčiny našich pocitů. To jaké pocity uvnitř sebe máme pramení z našeho vnitřního rozhodnutí, jak daná slova a činy druhých lidí budeme přijímat, a zároveň i z toho, jaká jsou naše očekávání a potřeby v danou chvíli.
Tato komunikace nás tedy učí přijmout plnou odpovědnost za to, jaké si vytváříme mi sami své vlastní pocity.

To, co druzí dělají, může být podnětem našich pocitů, ne však příčinou.

Úryvek z knihy Nenásilná komunikace (Marshall B. Rosenberg)

Prosba, která nám obohatí život

Víme, o co chceme druhé požádat, abychom obohatili náš život? Pokud nemáme naplněny naše potřeby ani po
vyjádření toho, co pozorujeme, cítíme a chceme, je potřeba naučit se specifické prosbě. Požádáme tedy druhého člověka o činy, které by naše potřeby mohly naplnit. Jak vyjádřit své požadavky tak, aby byli druzí k nám vstřícnější, vcítili se do nás a našim potřebám vyhověli, je potřeba se naučit.

Moje nabídka

Semináře - besedy - přednášky

Otevřená a pravdivá
komunikace

Kdykoli rozmlouváte s druhými osobami, vyskytuje se ve vaší komunikaci poselství. Jaké? To se dozvíte na přednášce.

 • Komunikace a zpětná vazba
 • Komunikace nesprávná x správná
 • Efektivní komunikace
 • Příkazy x zákazy
 • Interaktivní hra ve dvojicích
 • Jak se nebát umět si říci o pomoc (partnerovi, dětem, rodině, odborníkovi) 
 • Jak je důležité umět nastavit  si hranice a pravidla 
 • Umět přijmout i odmítnutí.
 • Respektovat a být respektován
 • Nemusíte všechno zvládnou sami

Říct si o pomoc není slabost. Říct si o pomoc je projevem velké odvahy

Nenásilná komunikace ve vztazích

Analyzování druhých je ve skutečnosti vyjádřením našich potřeb a hodnot. Určité formy naučené komunikace zhoršují naši přirozenou schopnost vcítit se.
 • Komunikace, která brání vcítění
 • Naučíme se pozorovat, aniž bychom hodnotili, kritizovali, soudili
 • Naučíme se rozpoznat a slovy vyjádřit své skutečné vnitřní pocity
 • Přijmeme plnou zodpovědnost za své pocity
 • Naučíme se jak pozitivně formulovat naši prosbu, která nám obohatí život
Při řešení konfliktu nám pomůže, když projevíme svou zranitelnost.

Vedená práce se zrcadlem

Netrap se tím co ti druzí říkají...

ani v dobrém....ani ve zlém a nauč se přijmout vše, jako dar pro tvůj vlastní osobní růst a životní posun.

 • Jak vidíme sebe sama
 • Jak přijímáme sebe
 • Jak vidíme svou hodnotu a umíme ji komunikovat
 • Jak projevujeme své emoce
 • Jaké jsou naše obranné mechanismy a kdy vznikají
 • "Rozdávám se pro druhé a nikdo mi to nevrací"
 • Syndrom hodné, poslušné a šikovné holky/hodného poslušného a šikovného kluka
 • Odpojení se od sebe

Cesta k sebe poznání. Cesta k sebe přijetí. Cesta k vlastní sebehodnotě.

Práce s emocemi

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Práce se vztekem při komunikaci

Téma vzteku nám dovoluje a dává jedinečnou příležitost proniknout do nenásilné komunikace hlouběji.
 • zraňovat lidi je příliš povrchní - obviňování či trestání druhých lidí
 • potlačený vztek, nucené zklidnění a přijmutí zavedeného stavu - co nám způsobí v komunikaci
 • Naučte se odlišovat podněty od příčin Vašeho vzteku
 • Naučte se používat svůj vztek jako nástroj oprávněného rozhořčení
 • Naučte se zvědomit si díky vzteku, co potřebujete a uvolněte tak cestu pocitům, které pomáhají životu

Čím lépe se naučíme naslouchat druhým, tím lépe nás druzí uslyší.


Děti jsou také lidi

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu et efficitur.

Jak dochází k našemu (na)programování

Generační vzorce chování, návyky a přesvědčení. Víte, že z 95% žijeme v dospělém životě na automat?
 • Vliv prostředí na náš život
 • Naše dětství aneb jak dochází k „naprogramování“ jedince
 • Mozek a jeho funkce (podvědomá a vědomá část)
 • Emoce a jak s nimi pracovat
 • Obranné mechanismy vytvořené v dětství
 • Hormony (kortizol, serotonin, adrenalin, kortizon)
 • Jak nás ovlivňuje tzv. Eustres x distres (krátkodobý stres x dlouhodobý stres)
 • Proces změny, kdy je dobré říct si o pomoc

Učitel přijde ve chvíli, kdy žák je připraven. 

Ti, kteří milují příliš

Citlivost není slabost

V ceně je zahrnuto: 

přednáška + prostor pro dotazy • příprava + powerpointová prezentace (pokud máte projektor) • doprava Slaný 

a okolí do 15km • pracovní listy pro posluchače dle aktuálního tématu

Doprava nad 15km je dle aktuálního ceníku pohonných hmot připočtena k ceně přednášky.

CO SE NA PŘEDNÁŠCE NAUČÍŠ?

Integer ac vehicula eros, sed dictum sapien. Donec dignissim porttitor ante, sit amet placerat dui. Donec mollis vel arcu

 
NAUČÍŠ SE LÉPE KOMUNIKOVAT SVÉ VNITŘNÍ POCITY A POTŘEBY
NAUČÍŠ SE NEKRITIZOVAT, NEHODNOTIT, NEOBVIŇOVAT SEBE I DRUHÉ
NAUČÍŠ SE VNÍMAT POCITY A POTŘEBY DRUHÝCH LIDÍ
Naučíš se volit správná slova, správný tón, správnou skladbu slov

NAUČÍŠ SE PRACOVAT SE SVÝM STRACHEM


Jak vše probíhá

Témata přednášky, besedy či semináře lze připravit na míru přímo Vám, vašemu kolektivu a prostředí. Další možností je vybrat si přímo z nabízených témat. Délka přednášky je odvislá od konkrétní představy a hloubky tématu. Minimální délka je 60 min, max. 4 hodiny.

oBJEDNÁVKY besed a přednášek DLE DOMLUVY

Komunikace
Vztahy
Láska
Důvěra
Respekt
Tolerance
Sebepoznání
Intimita/sexualita
Finanční gramotnost

To co nás provází celý život.
Toto vše ovlivňuje všechny oblasti našeho života.