Besedy - přednášky - semináře

celoživotní vzdělávání

Semináře - besedy - přednášky

OTEVŘENÁ A PRAVDIVÁ KOMUNIKACE je základním kamenem všech VZTAHŮ

Provází nás od našeho narození po naši smrt

Nauč se lépe komunikovat sami se sebou 
i se svým okolím

Komunikace je jednou z nejdůležitějších věcí ve vztazích

Komunikačním dovednostem se učíme od našeho dětství. . Již jako miminka odposloucháváme a napodobujeme řeč lidí kolem nás. Učíme se vyjadřovat své emoce zvuky, verbální komunikací, později slovy. Učíme se říkat slova, věty, své myšlenky, svůj názor! Učíme se pojmenovávat předměty, barvy, vůně, chutě, zvuky! 

Učíme se pomocí vyjádřit své emoce pomocí našich pěti smyslů.

Co se nám však často v našich životech děje?

Díky "negramotné" komunikaci u nás dojde k odpojení se od sebe sama. Vlivem dlouhodobému stresu se začnou měnit i naše chemické procesy uvnitř našeho těla. Upadáme často do role oběti a "negramotně" komunikujeme své skutečné pocity. 

Zeptej se sám sebe/sama sebe.

Umíš pravdivě a otevřeně říkat, co se skutečně děje uvnitř tebe? 

Vlivem přísné autoritativní výchovy, díky zákazům a příkazům v dětech vyvoláváme strach, ztrácíme důvěru a přirozený respekt.  Často neumíme přijmout názor druhých a vztahujeme si to na sebe a bereme vše jako naše selhání. 

Prostředí, v kterém vyrůstáme nás formuje do naší dospělosti. Věty, které slyšíme kolem sebe, se nám nahrávají do našeho podvědomí jako absolutní pravda. 

Vliv rodiny a školy je na náš vývoj obrovský. Formuje nás, mění nás, učí nás.

Vliv společnosti a kolektivní vědomí nás ovlivňuje každý den. 

Znáš tyto vzorové věty z výchovy? 


Ty tomu ještě nerozumíš! Jsi ještě malá holka. Ty jsi zlobivý kluk! Až se vyvztekáš, tak přijď. Nehysterči!  Ty jsi ale lajdák! Buď hodná holčička. Nezlob! Z tebe nikdy nic nebude! Ty jsi ale šikovná holčička, když pomáháš mamince. 

Víš, co tyto věty ve výchově a ve vnímání sebe sama způsobují?


Nízkou sebehodnotu, potlačení sebe, nepřijetí sebe sama, přehnanou poslušnost, strach se vymezit

Dospělí jsou pro děti 

tzv. PRIMÁRNÍ AUTORITA. 

Víš co to znamená?

Pokud ne - přijď na můj seminář a vše tam společně probereme.

Jak ty jsi se naučil/a komunikovat se svým okolím? 

Umíš se zdravě vymezit? 

Umíš říkat lidem pravdu, nebo se ze strachu z ublížení, ze ztráty, z pocitů viny 

či selhání schováváš za výmluvy, lži a jiné obranné mechanismy? 

Jak tě doma naučili říkat  "NE"?

Vyslechli tvůj názor? Chápalo tvé okolí tvé emoce?

Je mezi námi mnoho lidí, kteří se bojí mluvit, nebo naopak mluví až moc a neumí naslouchat! 

Je mezi námi mnoho lidí, kteří raději potlačí sebe, než aby vyvolali konflikt. Hlavně ať je doma klid. 

Radši se stáhnou, než aby dali sebe na první místo! 

Bojí se konfliktů! Bojí se hádek! Bojí se svého okolí, aby neublížili! Neranili!

CO SE DÍKY TOMUTO SEMINÁŘI
NAUČÍŠ?

Naučíš se lépe komunikovat se svým okolím, se svým partnerem, se svými dětmi.
Naučíš se komunikovat sám se sebou – SEBEKOUČINK
Pochopíš své řídící motivy při komunikaci.
Naučíš se volit správná slova, správný tón, správnou skladbu slov

Přestaneš se bát říkat "NE", automaticky říkat ano na všechno


Jak funguje náš mozek - jeho podvědomá a vědomá část a jak dochází k jeho naprogramování
 

Moje nabídka

Otevřená a pravdivá
komunikace

Kdykoli rozmlouváte s druhými osobami, vyskytuje se ve vaší komunikaci poselství. Jaké? To se dozvíte na přednášce.

 • Komunikace a zpětná vazba
 • Komunikace nesprávná x správná
 • Efektivní komunikace
 • Příkazy x zákazy
 • Interaktivní hra ve dvojicích
 • Jak se nebát umět si říci o pomoc (partnerovi, dětem, rodině, odborníkovi) 
 • Jak je důležité umět nastavit  si hranice a pravidla 
 • Umět přijmout i odmítnutí.
 • Respektovat a být respektován
 • Nemusíte všechno zvládnou sami

Říct si o pomoc není slabost. Říct si o pomoc je projevem velké odvahy

Jak dochází k našemu (na)programování

Generační vzorce chování, návyky a přesvědčení. Víte, že z 95% žijeme v dospělém životě na automat?
 • Vliv prostředí na náš život
 • Naše dětství aneb jak dochází k „naprogramování“ jedince
 • Mozek a jeho funkce (podvědomá a vědomá část)
 • Emoce a jak s nimi pracovat
 • Obranné mechanismy vytvořené v dětství
 • Hormony (kortizol, serotonin, adrenalin, kortizon)
 • Jak nás ovlivňuje tzv. Eustres x distres (krátkodobý stres x dlouhodobý stres)
 • Proces změny, kdy je dobré říct si o pomoc

Učitel přijde ve chvíli, kdy žák je připraven. 

Sebeláska, sebehodnota, sebepřijetí

Netrap se tím co ti druzí říkají...

ani v dobrém....ani ve zlém

 • Jak vidíme sebe sama
 • Jak přijímáme sebe
 • Jak vidíme svou hodnotu a umíme ji komunikovat
 • Životní role a jak se v nich cítíme
 • Co ve svém životě děláme i ZADARMO
 • Jak projevujeme své emoce
 • Jaké jsou naše obranné mechanismy a kdy vznikají
 • "Rozdávám se pro druhé a nikdo mi to nevrací"
 • Syndrom hodné, poslušné a šikovné holky/hodného poslušného a šikovného kluka
 • Odpojení se od sebe

Cesta k sebe poznání. Cesta k sebe přijetí. Cesta k vlastní sebehodnotě.

V ceně je zahrnuto: 

přednáška + prostor pro dotazy • příprava + powerpointová prezentace (pokud máte projektor) • doprava Slaný 

a okolí do 15km • pracovní listy pro posluchače dle aktuálního tématu

Doprava nad 15km je dle aktuálního ceníku pohonných hmot připočtena k ceně přednášky.

Připravuje se

Emoce a jak na ně

Ti, kteří milují příliš

Citlivost není slabost

oBJEDNÁVKY besed a přednášek DLE DOMLUVY

Komunikace
Vztahy
Láska
Důvěra
Respekt
Tolerance
Sebepoznání
Intimita/sexualita
Finanční gramotnost

To co nás provází celý život.
Toto vše ovlivňuje všechny oblasti našeho života.