Zvu vás 
na cestu zpátky k vlastní autenticitě a jedinečnosti
Pojďte se společně se mnou vrátit Ke svému tělu, 
svým hodnotám, talentům a darům, K Otevřené a pravdivé komunikaci ve vztazích

Naučíme se otevřeně a pravdivé komunikaci.

Co mne vedlo k životní změně?

Miluji práci s lidmi a osobní rozvoj
Pomáhám lidem k radostnějšímu životu
Vzdělávám o rodových vzorcích chování, návycích a přesvědčení, o řeči těla a energii
Jsem nezávislá a organizuji si svůj život a to byl můj celoživotní sen....

Jana Slezáková

POMÁHÁM LIDEM POZNAT KÝM JSOU, ABY MOHLI ZJISTIT KÝM BÝT MOHOU....

Tvořivá práce s tělem, myslí a duší

Naše mysl nás ovládá. Naše podvědomá část je naprogramovaná přesvědčeními, myšlenkami, kterým věříme. Chcete-li tato přesvědčení změnit a využít je tak pro svůj život k naplnění všeho,
po čem vroucně toužíte, potřebujete se nejprve stát prvotřídními pozorovateli dění ve Vaší vlastní mysli, pozorovateli svých emocí, myšlenek, pocitů, vjemů a obrazů, které se Vám během dne přehrávají na plátně představ a vzpomínek.

 Mé zaměření

Generační vzorce chování, návyky a přesvědčení předávané z generace na generaci.
Dětská traumata zapouzdřená uvnitř vašeho těla.
Vliv našeho dětství a prostředí, v kterém jsme vyrůstali na náš dospělý život.
Práce s emocemi a jejich odblokování pomoci pěti smyslů a těla.
Závislostní vztahy (mezi partnery, v rodině, s dětmi).
Syndrom "hodné holky" "hodného kluka"

Techniky, které při své praxi používám

Celostní koučink, terapeutické techniky (psaním, slovem, v přírodě), sebepoznávací práce se zrcadlem, uvolňování pomocí dechu a vedeného doteku, vaginální mapování a mnoho dalšího. Rodinné konstelace znázorněné přímo u Vás doma pomocí členů rodiny, či nakreslené na papír. 
Sebepoznávací testy a cvičení.
Techniky a metody, které fungují v mém vlastním životě, a které používají  terapeuti a koučové na celém světě.
Ve své praxi používám různé terapeutické či koučovací techniky, které jsem se naučila od svých učitelů a teď je ráda předám Vám.
Mám certifikaci MŠMT v oblasti celostního koučinku. Výcvik ve škole koučů zaměřující se na rodové vzorce chování, návyky a přesvědčení.


Zda tyto techniky a metody aplikujete a budete je trénovat a používat ve svém vlastním životě, je už jen na Vás.
Já Vás podpořím a pomůžu Vám najít Váš vlastní životní směr.

Terapie není psychologická ani psychiatrická pomoc.
Jedná se o doplňkový prostředek k sebepoznání a práci s emocemi, tělem a myslí.

Všechny výše uvedené metody Vám ráda předám a naučím Vás.
Stačí se jen rozhodnout, vybrat si konkrétní nabízený produkt a pak už si jen rezervovat termín!

Tak pojďme do toho!

Kde

KLADNO - Inspiro studio Huťská 1350 (každý pátek)
Po dohodě kdekoliv v ČR
(doprava dle aktuálních cen PH připočtena k ceně služby)
On-line po celém světě

  V bezpečném prostředí vašeho domova, v rodině či firmě.
Ve spolcích, knihovnách, kavárnách, čajovnách, školkách, školách, senior domech atd.

Moje nabídka

 Konzultace pro jednotlivce a páry  
Konzultace pro děti a dospívající 13 - 18 let
Osobní i profesní koučink

Terapie v přírodě

Ženské kruhy
Smíšené kruhy pro muže i ženy
Test na poznání sebe sama (silné i slabé stránky, talenty a dary)
Práce s emocemi
Přednášky, besedy a workshopy
Techniky používané v praxi
Text, slovo, malování, tvoření, vedený dotek, vaginální mapování, meditace, vizualizace, práce se zrcadlem


Nabízené služby lze uskutečnit na míru dle individuálních potřeb klienta

Jak probíhá sezení

Na začátku je vždy vstupní rozhovor, díky kterému si vytvořím předběžný obrázek tvého života.
Pojmenujeme tvé problémy, které ve svém životě řešíš. Zjistíme s čím aktuálně nejvíce potřebuješ pomoct a co zatěžuje tvou mysl, tvou duši a srdce. Co nebo kdo vytváří vnitřní tlak a napětí v tvém těle.
Jedná se o tzv. vedený rozhovor. Naslouchám ti. Nehodnotím tě. Nekritizuji tě. Nedávám ti nevyžádané rady. Pokládám otázky, díky kterým si najdeš uvnitř sebe své vlastní odpovědi

Co Vám spolupráce se mnou přinese


Pojmenujete si své "kostlivce", které Vás tíží na těle, duši i v mysli
Naučíte se více naslouchat svým vnitřním pocitům
Naučíte se pracovat se svými emocemi
Získáte nový úhel pohledu na svůj život a vztahy v něm
Uvolníte své emoce a napětí v těle
Pojmenujete si své cíle a sny
 Nastavíte si akční kroky ke změně
Posunete se tak ve svém životě o krůček dál k jejich naplnění

Pochopíte jak funguje náš mozek a naše podvědomí.
Naučíte se, jak se "programuje" každý jedinec
Zjistíš, jak vznikají rodová přesvědčení, návyky a emoční vzorce chování, které se předávají z generace
na generaci

Podpoříme ty co Vám pomáhají zažívat "kvalitnější a radostnější" život
Naučíte se změnit, ty které Vám přináší v životě destrukci

Společně uvolníme zablokovaná traumata a zátěže z minulosti

"Řešme věci dokud jsou daleko, aby nás nesemleli až budou blízko"

Pro více informací a objednání nám prosím
vyplňte jméno, telefon a email a my se Vám ozveme zpět
Napište mi

Naslouchám ti a ty se učíš naslouchat sobě

Jaký je tvůj životní příběh? Pojď mi ho říct.

Jak se ve svém životě cítíš? Co prožíváš a jakou v něm hraješ roli?

Někdy náš život, naše podvědomé automatické reakce působí navenek úplně jinak, než jak je prožíváme uvnitř sebe. Obranné mechanismy skrývají naše skutečné pocity. Někdy nás naše okolí chápe, vidí, slyší a vnímá úplně jinak, než jak chápeme, vidíme, slyšíme a vnímáme sami sebe a naopak. Cesta k otevřené a pravdivé komunikaci.

EMOCE A POCITY

Rozumím ti a ty se učíš rozumět sobě

Zdá se ti, že se ti ve tvém životě opakují stále stejné scénáře? Při komunikaci dochází k nedorozumění, domněnkámkonfliktům či falešným iluzím. Při komunikaci nevědomě zažíváš ty či tvé okolí kritiku či hodnocení. Výčitky, křik, slzy nebo naopak mlčení, odmítání, nadřazenost atd. jsou součástí tvých vztahů a ty nevíš, jak z toho ven. Znáš pojmy jako je "vztahovačnost", "egoismus", "šikana", "psychická manipulace", "vztahová hra" a další?  Přijď je pochopit více do hloubky. Vždy to není hra jednotlivce, je to hra celku.

Komunikační dovednosti se učíme jako děti či dospělý od našich rodičů, učitelů, spolužáků, kolegů a lidí z našeho okolí. Ovlivňuje nás prostředí, v kterém jsme žili a žijeme.

Pojď se naučit jiný způsob komunikace. Pochopit, že ne vše, co říkáme druhá strana chápe stejně jako my.

Jak je důležité naslouchat, doptávat se, umět dát zpětnou vazbu. 

OTEVŘENÁ A PRAVDIVÁ KOMUNIKACE

„Minulost je často ten hlavní důvod, proč si neužíváme přítomnost a bojíme se budoucnosti“

Vidím souvislosti a učím to i tebe

Pojď se naučit přemýšlet o sobě a svém životě. Naučit se pracovat se svými emocemi. Naučit se poznat, kdy automaticky nevědomě používáme či přebíráme emoce, myšlenky a názory druhých lidí.

Kam ve svém životě jdeš? Koho vedle sebe máš? Je to tvá představa, či představa tvého okolí? Naivní dětská iluze okoukaná z filmů či pohádek.


ŽIVOT JAKO HRA

Podpořím tě a ty se naučíš podpořit sebe

Pojď se společně podívat na tvůj život z jiného úhlu pohledu. 

Během sezení pojmenujeme tvé bloky, strachy či limity, které ti brání udělat životní změnu. Společně odhalíme tvé naučené vzorce chování a začneš je vědomě měnit. Díky jednoduchým cvičením si vzpomeneš na své jedinečné talenty a dary a začnete je znovu žít.

Podpořím tě na tvé cestě. Přestaneš se změn bát, budeš je vidět jako příležitost ke svému růstu

VÍRA V SEBE I V DRUHÉ

Kreativní práce s tělem, duší a myslí

Vedený dotek

Jak přijímáte své tělo? Jak o něj pečujete a jak mu nasloucháte? 

Cvičení se zrcadlem

Cvičení se zrcadlem je jedním z nejkrásnějších dárků, který si můžeš dát sám sobě/sama sobě
Na začátku ti tyto cvičení možná nebudou příjemná, bude to vypadat jako tvrdá práce. Budeš zažívat různé pocity. Postupně se tato činnost stane tvým novým návykem, pomocníkem
v běžném životě. Stane se pro tebe hrou.

Koučink

Koučink je proces, ve kterém kouč pomáhá svému klientovi nalézt individuální řešení anebo rozvoj klienta v dané oblasti. Díky vedenému rozhovoru kouč pomáhá klientovi se dobře rozhodnout.
Kouč neradí. Nevkládá sebe. Kouč důvěřuje ve schopnost klienta najít si své vlastní řešení. 

Pochop své dětství

Dětství má souvislost s tím co se děje ve Vašem dospělém životě.  Víte proč se Vám některé situace stále opakují? Z 95% žijeme na automat. Naučené vzorce chování, návyky a přesvědčení. Používáme stále stejné obranné mechanismy a reakce, které jsme se naučili jako děti. 

Co Vám tyto techniky přinesou

Práce s energii

 • zpomalit se
 • zastavit se
 • dopřát si pozornost a péči
 • dovolit si jen tak být
 • vypnout hlavu
 • vnímat svůj dech a své tělo
 • probudit své tělo
 • uvolnit se
 • relaxovat
 • rozproudit energii v těle
 • nastavit si své hranice

Cvičení se zrcadlem

 • vidět sebe jako jedinečnou bytost
 • umět dát sami sobě pozornost, lásku a péči
 • obejmout sebe
 • vidět své temné stránky
 • vidět své talenty a dary
 • podívat se hluboko do očí
 • podpořit se
 • usmát se na sebe
 • zamilovat se do sebe
 • vidět svou hodnotu

Celostní koučink

 • najdeš tvé silné a slabé stránky
 • pojmenuješ si tvé jedinečné talenty a dary
 • naučíš se otevřené a pravdivé komunikaci
 • naučíš lépe vyjadřovat své skutečné pocity
 • lépe pochopit a naslouchat sobě a druhým
 • pracovat se svými emocemi
 • pojmenovat si své cíle a sny a vytvořit si akční plán ke změně
 • říkat "NE"

Pochop své dětství

 • odpustit sobě i druhým
 • otevřít své srdce lásce, radosti a hojnosti čas pro sebe
 • čas na utřídění myšlenek
 • číst z vlastního textu
 • klást si otázky a odpovídat si na ně
 • v textu poznat své limitující myšlenky a přesvědčení, která dokola opakuješ a žiješ

Zeptal se tě někdy někdo, jak chcete opravdu žít?

Zeptal jsi se sám sebe?

Moudrý člověk řekl Neměj strach začít znovu, protože teď nezačínáš od nuly, ale se zkušeností.
JANA SLEZÁKOVÁ

Kdo jsem

Jsem máma dvou úžasných dcer. Jsem průvodkyně, koučka a masérka, která se na život, tělo, duši a mysl dívá jako na celek. Učím své klienty komunikační dovednosti, vidět souvislosti a čelit svým strachům, limitům a blokům.

Vidím silné stránky, jedinečné talenty a dary a učím je vidět i své klienty. Podpořit je na jejich životní cestě.

Zaměřuji se na metody, které pomáhají při sebepoznání, zklidnění mysli a emocí. Pomáhám zharmonizovat a uvést do rovnováhy tělo, duši a mysl.

Pojďte společně se mnou najít, kdo opravdu jste!

O MNĚ

Dodávám ženám i mužům odvahu ke změně
Pomáhám ženám i mužům mít více radosti v životě
Učím ženy i muže milovat se naplno
Pomáhám ženám i mužům mít kvalitnější vztahy
Moje hodnoty
Individuální přístup
Poradenství na míru
Přístup ze srdce
Upřímnost
Napojení
Podpora

Kde působím

Slaný, Kladno, Most

po dohodě celá ČR 

(on-line)

Kontaktuj mě

  Já se Vám ozvu co nejdříve zpět

Rezervuj si termín

Volné termíny lze rezervovat na odkaze níže

Kontaktujte mě

 
Adresa

Most

Česko

 
E-mail
 

Certifikáty