Staňte se tvůrcem svého života


Zvu vás 
na cestu zpátky k vlastní autenticitě a jedinečnosti.
Pojďte se společně se mnou vrátit Ke svým hodnotám, talentům a darům, K Otevřené a pravdivé komunikaci nejen k sobě, ale i ve vztazích.

Naučíme se otevřeně a pravdivé komunikaci.

Jana Slezáková

POMÁHÁM LIDEM POZNAT KÝM JSOU, ABY MOHLI ZJISTIT KÝM BÝT MOHOU....

Napadlo Vás někdy: Jak by se váš život a vaše vztahy změnily, pokud byste uměli:

Otevřeně a pravdivě komunikovat své potřeby a přání?
S úctou a respektem přistupovali nejen sami k sobě, ale i k druhým lidem?
S nadhledem překonávali těžké životní situace?
Uměli si říct o pomoc?
Žili v lásce, vděčnosti a radosti?

Věřte mi, že vím, jak může být frustrující, když nám druzí nerozumí. 

Ve svém životě jsem se s tím setkala milionkrát...

Vzpomínám si, jak jsem seděla ve svém domě, psal se rok 2019, a já se pokoušela sdělit své rodině, že už takhle nemůžu dál. Už pár měsíců možná i let přemýšlím o rozvodu a změně profese. Bála jsem se však udělat ten krok. Hlavou mi běhalo milion katastrofických scénářů a myšlenek a zároveň mám zpětně pocit, že jsme to toho všeho skočila po hlavě. Zároveň jsem však věřila, že to jako "rodina" zvládneme.

Když to shrnu. Přišel den D a my si posadili děti na gauč, abychom jim oznámili, že se s tátou rozvádíme. Během pár dní jsem dostala výpověď z jedné nejmenované firmy, což jsem tenkrát brala jako obrovskou křivdu. Dnes už to vidím jinak. Bylo to pro pro mne vysvobození. V ten stejný měsíc jsem se rozhodla vyvázat z dluhů blízké osoby a prodat rodný dům, který byl těmito dluhy zatížený. To, co jsem si přehrávala několik let v hlavě, se najednou stalo realitou. Co následovalo si dovedete představit. Slzy, pláč, křik, zoufalství, strach, výčitky, ponižování, hádky....

Až o pár let později mi došlo, co se vlastně tenkrát stalo. Došlo mi, že jsme v mnoha situacích nezvládli své emoce a zároveň v mnoha situacích ustáli obrovský tlak, který jsme vyvíjeli jeden na druhého, i tlak z okolí.

Došlo mi, že díky své vlastní frustraci jsme se často dostávali do role OBĚTI. Neuměli jsme mnoho věcí říci tak, abychom si  skutečně rozuměli. Volili jsem "špatná" slova, tón hlasu. Často vyčítali, kritizovali a hodnotili. Zároveň však zpětně vidím, že jsme to jako rodina zvládli díky tomu, že  jsme uzavírali dohody a nevědomky se navzájem podpořili,  Co si zpětně uvědomuji je to, že jsme tenkrát tu naší situaci a vnitřní frustraci nechali dojít až příliš daleko. Ovládal nás strach. 

Ve finále jsem to však "všichni" zvládly a dostali tak příležitost postavit se na vlastní nohy. 

Když budu mluvit za sebe ovlivnili mě mé vlastní myšlenkové pochody. Dnes už vím, že si v tu chvíli, kdy jsem svou potřebu rozvodu, změny profese a vyvázání se 

z dluhů vůbec nedokázali ostatní představit. Trvalo několik let smířit se s tím a přijmout toto mé rozhodnutí.

A právě takové situace mne přivedli na CESTU ZPÁTKY K SOBĚ. Ukázaly mi, jak moc důležitá je příprava a sebereflexe. Jak je někdy "těžké" naučit se mluvit
s lidmi JEJICH JAZYKEM
. Umět požádat o vyslechnutí a zároveň se naučit naslouchat. Ustát si své hranice.

Co tím myslím?

Že každý z nás jinak chápe význam samotných slov, neboť si je projektuje dle myšlenkových schémat, návyků a přesvědčení, která jsou namíchána na základě životních zkušeností, díky prostředí, v kterém se pohybuje a díky lidem, které ho na jeho cestě provázení. Každý jsme jedinečný.

To je poznatek, ke kterému jsem došla během své vlastní životní cesty a zároveň mne k němu přivedlo studium neurovědy a celostní koučink. Ten mne na základě sebepoznání postupně přivedl k tomu, jak jednotlivci vnímají a interpretují svět kolem sebe. Tato "jeviště zážitků" jsou subjektivním zobrazením reality, nikoli objektivním odrazem skutečného světa.

Pak jde o to, že mozek člověka denně zpracovává obrovské kvanta informací. Abychom se proto vyrovnali s tímto přetížením, automaticky filtrujeme informace 

na základě našich předchozích zkušeností a přesvědčení. To znamená, že vidíme a slyšíme jen to, co je konzistentní s našimi interními zápisy.

Proto lidé říkají "já tě nechápu", "tomu nerozumím", nebo se naštvou, protože vycházejí z informací, které mají uložené ve své mysli, těle a duši.

Co když se naučíte, pomocí jednoduchých technik, jak umět rychle číst svá myšlenková schémata a díky tomu budete lépe a jasněji komunikovat své potřeby, přání a touhy.  

Díky tomuto poznání dokázali lépe "naslouchat" nejen sami sobě, ale i druhým lidem? Uměli jste pracovat se skladbou vět a slov a díky tomu jste nejen k sobě, ale 

i druhým začali mluvit způsobem, kdy Vám budou rozumět a chápat, co jim chcete říct. Vaše sdělení je zajímalo a naslouchali Vám?

Co myslíte? Pomohlo by vám to v životě a ve vašich vztazích?
Jen si představte tu chvíli, kdy vám každé slovo, které řeknete, přinese uznání, respekt a porozumění. Kdy vaše myšlenky a nápady jsou vítány s otevřeným srdcem, ať už jste doma, v práci, nebo na společenské akci. Mluvíte s partnerem, dětmi či kolegou.

Možná si to teď ještě nedovedete představit, ale věřte mi, že je to možné. A právě to se může stát i vaší novou realitou.

Věřte mi, že dnes jsem vděčná za to, že jsem se před lety rozhodla pro životní změnu a vydala se na cestu sebepoznání, na cestu změny návyků a přesvědčení, která jsem si nesla z původní rodiny. Díky své cestě jsem získala mnoho nových informací a naučila se různé komunikační principy a dovednosti. Mnoho z nich zavedla do svého života a tak zlepšila nejen vztah k sobě, ale i vztahy ke svým dětem, k lidem okolo mne. Je teď pro mne mnohem jednodušší říct si o zpětnou vazbu a přijmout ji. Dát sama sobě pozornost, péči a lásku, než se o to jako dříve snažit a vynucovat si to různými způsoby. Jako byla například manipulace, vztahovačnost, vzdor atd.

A co  bych řekla na závěr:

Pamatujte si: „Kvalita naší komunikace odráží kvalitu našeho života a kvalitu našich vztahů.“

Potřebujete se proto naučit

Jak pochopit, uvidět a zachytit 3 klíčové oblasti, které naprosto zásadně ovlivňují vše, co říkáte a co vyzařujete...

Emoce

Myšlenky

Řeč těla

POZOR, musím jen upozornit na 1 věc...


Podobně, jako když jste se učili jako malé děti malovat, nestačilo se jen dívat na paní učitelku. Potřebovali jste získat informace, osvojit si určité návyky a dovednosti, udělat si přípravu, zajistit si potřebné pomůcky k malování a jít do praxe - začít malovat. Učit se postupně různé techniky a dovednosti.

Proto je velký rozdíl mezi tím "vědět a znát své obranné mechanismy, talenty a dary" a "žít a měnit, to co vím a znám o sobě v realitě", rozumíte mi, že? 

A stejné je to i s komunikačními či vztahovými dovednostmi. Jsou to zručnosti, které se učíme a osvojujeme od dětství díky lidem, prostředí a informačním kanálům jako je TV, internet a soc. sítě a my se zde pohybujeme. Během pár let se nám tyto vztahové a komunikační dovednosti stanou automatickým návykem, což znamená, že nad nimi nepřemýšlíme a vše co říkáme, děláme, jak reagujeme a chováme se na veřejnosti či v soukromí, za nás dělá z 95% naše podvědomá část mozku, ať už se jedná o slova a věty, které říkáme, či naše emoční reakce na určité situace. 

Mezi těmito návyky jsou ty, které nám pomáhají růst a ty, které nám v našem růstu "brání".  

Přestaneme se "kontrolovat". Žijeme na tzv. automat, přestaneme nad tím, jak se chováme, co říkáme, jaká slova volíme a s jakou energií je předáváme dál přemýšlet. Což se na jednu stranu zdá skvělé, jde nám to přeci samo na druhou stranu pro nás mohou být tyto návyky velmi destruktivní. Zažíváme úzkosti, deprese, rozpadají se nám vztahy, přicházíme o práci, peníze atd. 

Pokud se v tuto chvíli rozhodnete ke změně a k pochopení toho co se Vám v životě děje, je vhodné najmout si svého kouče či učitele.  

Pak je tu ještě jedna věc... 

Bez zpětné vazby je téměř nemožné se v těchto dovednostech zdokonalit správně. Je to proto, že i když si někdy myslíme, že je to "super", druzí to vidí jinak. Podobně jako při cvičení s fitness trenérem nebo fyzioterapeutem - řada lidí je přesvědčená, že dělá daný pohyb dobře, trenér vás však na chyby okem mistra upozorní a přivede okamžitě k nápravě, abyste se to naučili správně a neubližovali sobě a svému tělu. Malé chyby vedou vždy k velkým chybám.  Malé krůčky vedou vždy k velkým pokrokům.  

Proto je MIMOŘÁDNĚ důležité odhodlat se jít do praxe, jít trénovat naživo. Bez drillu, bez zpětné vazby a bez cenných vhledů se často motáme v kruhu, opakujeme stále dokola stejné chyby a utvrzujeme se ve svém někdy mylném úsudku. Je to podobné, jako chtít vyšplhat na Mount Everest bez přípravy a bez tréninku.

Moje hodnoty

 • Individuální přístup a vedení
 • Konzultace ušitá na míru každému z Vás
 • Upřímnost a otevřenost
 • Napojení a podpora

Můj cíl

 • Dodávat ženám i mužům odvahu ke změně.
 • Pomáhat ženám i mužům mít více radosti v životě.
 • Učit ženy i muže milovat se naplno.
 • Pomáhat ženám i mužům mít kvalitnější vztahy.
 • Učit otevřené a pravdivé komunikaci

Tvořivá práce s tělem, myslí a duší

Naše mysl nás ovládá. Naše podvědomá část je "naprogramovaná" přesvědčeními, kterým věříme. Chcete-li tato přesvědčení změnit a využít je tak pro svůj život k naplnění všeho, po čem vroucně toužíte, potřebujete se nejprve stát prvotřídními pozorovateli dění ve Vaší vlastní mysli, pozorovateli svých emocí, myšlenek, pocitů, vjemů a obrazů, které se Vám během dne přehrávají na plátně představ a vzpomínek.

Mé zaměření

Generační vzorce chování, návyky a přesvědčení předávané z generace na generaci.
Dětská traumata zapouzdřená uvnitř vašeho těla.
Vliv našeho dětství a prostředí, v kterém jsme vyrůstali na náš dospělý život.
Práce s emocemi a jejich odblokování pomoci pěti smyslů a těla.
Závislostní vztahy (mezi partnery, v rodině, s dětmi).
Syndrom "hodné holky" "hodného kluka"

Techniky, které při své praxi používám

Celostní koučink, terapeutické techniky (psaním, slovem, v přírodě), sebepoznávací práce se zrcadlem, uvolňování pomocí dechu a vedeného doteku, vaginální mapování a mnoho dalšího. Rodinné konstelace znázorněné přímo u Vás doma pomocí členů rodiny, či nakreslené na papír. 
Sebepoznávací testy a cvičení.
Techniky a metody, které fungují v mém vlastním životě, a které používají  terapeuti a koučové na celém světě.
Ve své praxi používám různé terapeutické či koučovací techniky, které jsem se naučila od svých učitelů a teď je ráda předám Vám.
Mám certifikaci MŠMT v oblasti celostního koučinku. Výcvik ve škole koučů zaměřující se na rodové vzorce chování, návyky a přesvědčení.


Zda tyto techniky a metody aplikujete a budete je trénovat a používat ve svém vlastním životě, je už jen na Vás.
Já Vás podpořím a pomůžu Vám najít Váš vlastní životní směr.

Terapie není psychologická ani psychiatrická pomoc.
Jedná se o doplňkový prostředek k sebepoznání a práci s emocemi, tělem a myslí.

Všechny výše uvedené metody Vám ráda předám a naučím Vás.
Stačí se jen rozhodnout, vybrat si konkrétní nabízený produkt a pak už si jen
 rezervovat termín!

Tak pojďme do toho!

Moje nabídka

 •  Konzultace pro jednotlivce a páry  
 • Konzultace pro děti a dospívající 13 - 18 let
 • Osobní i profesní koučink
 • Terapie v přírodě
 • Ženské kruhy
 • Smíšené kruhy pro muže i ženy
 • Test na poznání sebe sama (silné i slabé stránky, talenty a dary)
 • Práce s emocemi
 • Přednášky, besedy a workshopy
Techniky používané v praxi
 • práce s textem
 • umění naslouchat
 • vizualizace pomocí kresby
 • rodinné konstelace
 • vedený dotek
 • meditace a vizualizace
 • práce se zrcadlem

Jak probíhá sezení

Na začátku je vždy vstupní rozhovor, díky kterému si vytvořím předběžný obrázek tvého života.
Pojmenujeme tvé problémy, které ve svém životě řešíš. Zjistíme s čím aktuálně nejvíce potřebuješ pomoct a co zatěžuje tvou mysl, tvou duši a srdce. Co nebo kdo vytváří vnitřní tlak a napětí v tvém těle.
Jedná se o tzv. vedený rozhovor. Naslouchám ti. Nehodnotím tě. Nekritizuji tě. Nedávám ti nevyžádané rady. Pokládám otázky, díky kterým si najdeš uvnitř sebe své vlastní odpovědi

Co Vám spolupráce se mnou přinese

 • Pojmenujete si své "kostlivce", které Vás tíží na těle, duši i v mysli
 • Naučíte se více naslouchat svým vnitřním pocitům
  Naučíte se pracovat
 • Naučíte se pracovat se svými emocemi
  Získáte nový úhel pohledu na svůj život a vztahy v něm
  Uvolníte své emoce a napětí v těle
  Pojmenujete si své cíle a sny
   Nastavíte si akční kroky ke změně
  Posunete se tak ve svém životě o krůček dál k jejich naplnění
 • Získáte nový úhel pohledu na svůj život a vztahy v něm
 • Uvolníte své emoce a napětí v těle
 • Pojmenujete si své cíle a sny
 •  Nastavíte si akční kroky ke změně
 • Posunete se tak ve svém životě o krůček dál k jejich naplnění
 • Pochopíte jak funguje náš mozek a naše podvědomí.
 • Naučíte se, jak se "programuje" každý jedinec
 • Zjistíš, jak vznikají rodová přesvědčení, návyky a emoční vzorce chování, které se předávají z generace
 • na generaci
 • Podpoříme ty co Vám pomáhají zažívat "kvalitnější a radostnější" život
 • Naučíte se změnit, ty které Vám přináší v životě destrukci
 • Společně uvolníme zablokovaná traumata a zátěže z minulosti

Nabízené služby lze uskutečnit na míru dle individuálních potřeb klienta

Jak pracuji

Naslouchám ti a ty se učíš naslouchat sobě

Jaký je tvůj životní příběh? Pojď mi ho říct.

Jak se ve svém životě cítíš? Co prožíváš a jakou v něm hraješ roli?

Někdy náš život, naše podvědomé automatické reakce působí navenek úplně jinak, než jak je prožíváme uvnitř sebe. Obranné mechanismy skrývají naše skutečné pocity. Někdy nás naše okolí chápe, vidí, slyší a vnímá úplně jinak, než jak chápeme, vidíme, slyšíme a vnímáme sami sebe a naopak. Cesta k otevřené a pravdivé komunikaci.

EMOCE A POCITY

Rozumím ti a ty se učíš rozumět sobě

Zdá se ti, že se ti ve tvém životě opakují stále stejné scénáře? Při komunikaci dochází k nedorozumění, domněnkámkonfliktům či falešným iluzím. Při komunikaci nevědomě zažíváš ty či tvé okolí kritiku či hodnocení. Výčitky, křik, slzy nebo naopak mlčení, odmítání, nadřazenost atd. jsou součástí tvých vztahů a ty nevíš, jak z toho ven. Znáš pojmy jako je "vztahovačnost", "egoismus", "šikana", "psychická manipulace", "vztahová hra" a další?  Přijď je pochopit více do hloubky. Vždy to není hra jednotlivce, je to hra celku.

Komunikační dovednosti se učíme jako děti či dospělý od našich rodičů, učitelů, spolužáků, kolegů a lidí z našeho okolí. Ovlivňuje nás prostředí, v kterém jsme žili a žijeme.

Pojď se naučit jiný způsob komunikace. Pochopit, že ne vše, co říkáme druhá strana chápe stejně jako my.

Jak je důležité naslouchat, doptávat se, umět dát zpětnou vazbu. 

OTEVŘENÁ A PRAVDIVÁ KOMUNIKACE

Podpořím tě a ty se naučíš podpořit sebe

Pojď se společně podívat na tvůj život z jiného úhlu pohledu. 

Během sezení pojmenujeme tvé bloky, strachy či limity, které ti brání udělat životní změnu. Společně odhalíme tvé naučené vzorce chování a začneš je vědomě měnit. Díky jednoduchým cvičením si vzpomeneš na své jedinečné talenty a dary a začnete je znovu žít.

Podpořím tě na tvé cestě. Přestaneš se změn bát, budeš je vidět jako příležitost ke svému růstu

VÍRA V SEBE I V DRUHÉ

Kreativní práce s tělem, duší a myslí

Vedený dotek

Emoční traumata jsou zapsána v našem těle. Naše emoční vzorce chování, často odráží automatická reakce našeho těla. Během života si tělo vytváří obranné mechanismy, dochází k zatuhnutí či znecitlivění.  Mnoho lidí nevnímá signály svého těla, přehlíží je. Pojďte se zastavit, zpomalit, a užít si uvolňující a energizující masáž celého těla, nebo jeho částí. 

Cvičení se zrcadlem

Cvičení se zrcadlem je jedním z nejkrásnějších dárků, který si můžeš dát sám sobě/sama sobě
Na začátku ti tyto cvičení možná nebudou příjemná, bude to vypadat jako tvrdá práce. Budeš zažívat různé pocity. Postupně se tato činnost stane tvým novým návykem, pomocníkem
v běžném životě. Stane se pro tebe hrou.

Koučink

Koučink je proces, ve kterém kouč pomáhá svému klientovi nalézt individuální řešení anebo rozvoj klienta v dané oblasti. Díky vedenému rozhovoru kouč pomáhá klientovi se dobře rozhodnout.
Kouč neradí. Nevkládá sebe. Kouč důvěřuje ve schopnost klienta najít si své vlastní řešení. 

Pochop své dětství

Dětství má souvislost s tím, co se děje ve Vašem dospělém životě.  Víte, proč se Vám některé situace stále opakují? Z 95% žijeme na automat. Naučené vzorce chování, návyky a přesvědčení. Používáme stále stejné obranné mechanismy a reakce, které jsme se naučili jako děti. 

„Minulost je často ten hlavní důvod, proč si neužíváme přítomnost a bojíme se budoucnosti“

Vidím souvislosti a učím to i tebe

Pojď se naučit přemýšlet o sobě a svém životě. Naučit se pracovat se svými emocemi. Naučit se poznat, kdy automaticky nevědomě používáme či přebíráme emoce, myšlenky a názory druhých lidí.

Kam ve svém životě jdeš? Koho vedle sebe máš? Je to tvá představa, či představa tvého okolí? Naivní dětská iluze okoukaná z filmů či pohádek.


ŽIVOT JAKO HRA


Moudrý člověk řekl Neměj strach začít znovu, protože teď nezačínáš od nuly, ale se zkušeností.
JANA SLEZÁKOVÁ

Kdo jsem

Jsem máma dvou úžasných dcer. Jsem průvodkyně, koučka a masérka, která se na život, tělo, duši a mysl dívá jako na celek. Učím své klienty komunikační dovednosti, vidět souvislosti a čelit svým strachům, limitům a blokům.

Vidím silné stránky, jedinečné talenty a dary a učím je vidět i své klienty

Zaměřuji se na metody, které pomáhají při sebepoznání, zklidnění mysli a emocí. Pomáhám zharmonizovat a uvést do rovnováhy tělo, duši a mysl. Podporuji je při jejich životné změně a na jejich životní cestě. 

Pojďte společně se mnou najít, kdo opravdu jste!

Co Vám tyto techniky přinesou

Práce s energii

 • zpomalit se
 • zastavit se
 • dopřát si pozornost a péči
 • dovolit si jen tak být
 • vypnout hlavu
 • vnímat svůj dech a své tělo
 • probudit své tělo
 • uvolnit se
 • relaxovat
 • rozproudit energii v těle
 • nastavit si své hranice

Cvičení se zrcadlem

 • vidět sebe jako jedinečnou bytost
 • umět dát sami sobě pozornost, lásku a péči
 • obejmout sebe
 • vidět své temné stránky
 • vidět své talenty a dary
 • podívat se hluboko do očí
 • podpořit se
 • usmát se na sebe
 • zamilovat se do sebe
 • vidět svou hodnotu

Celostní koučink

 • najdeš tvé silné a slabé stránky
 • pojmenuješ si tvé jedinečné talenty a dary
 • naučíš se otevřené a pravdivé komunikaci
 • naučíš lépe vyjadřovat své skutečné pocity
 • lépe pochopit a naslouchat sobě a druhým
 • pracovat se svými emocemi
 • pojmenovat si své cíle a sny a vytvořit si akční plán ke změně
 • říkat "NE"

Pochop své dětství

 • odpustit sobě i druhým
 • otevřít své srdce lásce, radosti a hojnosti čas pro sebe
 • čas na utřídění myšlenek
 • číst z vlastního textu
 • klást si otázky a odpovídat si na ně
 • v textu poznat své limitující myšlenky a přesvědčení, která dokola opakuješ a žiješ

Kde působím

Individuálně Slaný, Kladno, Most, Praha, po dohodě on-line i off-line celá ČR

Kontaktuj mě

Pro více informací a objednání nám prosím
vyplňte jméno, telefon a email a my se Vám ozveme zpět

Rezervuj si termín

Volné termíny lze rezervovat přímo v rezervačním systému nebo přes odkaz níže

Napište mi

 
Adresa

Most

Česko

 
E-mail
 

Certifikáty