Zvu vás 
na cestu zpátky k vlastní autenticitě a jedinečnosti
Pojďte se společně se mnou vrátit Ke svému tělu, 
svým hodnotám, talentům a darům, K Otevřené a pravdivé komunikaci ve vztazích

Naučíme se otevřeně a pravdivé komunikaci.

Každý z nás je jedinečný.
Víš to?
Každý z nás má talenty a dary na něco jiného.
Znáš ty své?

Zatímco tobě možná nic neříká vzdělávání lidí a péče
o ně, pro mne je to smysl života.
Znáš ten svůj?

TVOŘIVÁ PRÁCE S TĚLEM, MYSLÍ A DUŠÍ

 Mé zaměření
Generační vzorce chování, návyky a přesvědčení předávané z generace na generaci.
Dětská traumata zapouzdřená uvnitř vašeho těla.
Vliv našeho dětství a prostředí, v kterém jsme vyrůstali na náš dospělý život.
Práce s emocemi a jejich odblokování pomoci pěti smyslů a těla.
Závislostní vztahy (mezi partnery, v rodině, s dětmi).
Syndrom "hodné holky" "hodného kluka"

Techniky, které při své praxi používám
Celostní koučink, terapeutické techniky (psaním, slovem, v přírodě), sebepoznávací práce se zrcadlem, uvolňování pomocí dechu a vedeného doteku, vaginální mapování a mnoho dalšího. Rodinné konstelace znározněné přímo u Vás doma pomocí členů rodiny, či nakreslené na papír. Sebepoznávací testy a cvičení.

Nabízené služby lze uskutečnit na míru dle individuálních potřeb klienta

KDE

 SLANÝ - MOST
Po dohodě kdekoliv v ČR
(doprava připočtena k ceně služby)
On-line po celém světě


 V bezpečném prostředí tvého domova, v tvé rodině, ve tvé firmě, u tvého zaměstnavatele,
ve spolcích, knihovnách, kavárnách, čajovnách, školkách, školách, senior domech atd.


Ve své praxi používám různé terapeutické metody, které jsem se naučila od svých učitelů. Mám certifikaci MŠMT v oblasti celostního koučinku. Výcvik ve škole koučů zaměřující se na rodové vzorce chování, návyky a přesvědčení. Mnoho kurzů zaměřených na výchovu dětí, vztahy a otevřenou a pravdivou komunikaci. Učím se i od nejlepších zahraničních učitelů, kteří se zabývají Epigenetikou, celostním přístupem k životu, fungování mozku a jeho podvědomé a vědomé části.
Všechny výše uvedené metody ti ráda předám a naučím tě.
Stačí se jen rozhodnout! Vybrat si konkrétní nabízený produkt a pak už si jen rezervovat termín!

JAK SEZENÍ PROBÍHÁ?
Na začátku je vždy vstupní rozhovor, díky kterému si vytvořím předběžný obrázek tvého života.
Pojmenujeme tvé problémy, které ve svém životě řešíš. Zjistíme s čím aktuálně nejvíce potřebuješ pomoct a co zatěžuje tvou mysl, tvou duši a srdce. Co nebo kdo vytváří vnitřní tlak a napětí v tvém těle. 
Jedná se o tzv. vedený rozhovor. Naslouchám ti. Nehodnotím tě. Nekritizuji tě. Nedávám ti nevyžádané rady. Pokládám otázky, díky kterým si najdeš uvnitř sebe své vlastní odpovědi.

CO TI SPOLUPRÁCE SE MNOU PŘINESE
Pojmenuješ si své "kostlivce" a konečně je vyndáš ze skříně.
Naučíš se více naslouchat svým vnitřním pocitům a pracovat se svými emocemi.
Získáš nový úhel pohledu na svůj život a vztahy v něm.
Uvolníš své emocí a napětí v těle.
Pojmenuješ si své cíle a sny.
 Nastavíš si akční kroky ke změně a  posuneš se tak ve svém životě o krůček dál k jejich naplnění.

Pochopíš jak funguje náš mozek a naše podvědomí.
Naučíš se, jak se programuje každý jedinec.
Jak vznikají rodová přesvědčení, návyky a emoční vzorce chování, které se předávají z generace na generaci.
Podpoříme ty co tě pomáhají zažívat "kvalitnější" život a naučíš se je změnit, ty které ti přináší v životě destrukci.
Společně uvolníme zablokovaná traumata a zátěže z minulosti.


Techniky a metody, které fungují v mém vlastním životě, a které používají nejlepší terapeuti na celém světě.

Zda tyto techniky a metody aplikuješ a budeš je trénovat a aplikovat ve svém vlastním životě, je už jen na tobě.
Já tě podpořím a pomůžu ti najít tvůj vlastní životní směr.

Terapie není psychologická ani psychiatrická pomoc.
Jedná se o doplňkový prostředek k sebepoznání a práci s emocemi, tělem a myslí.

"Řešme věci dokud jsou daleko, aby nás nesemlely až budou blízko"

Naučte se prevenci a základním principům naplněných vztahů


Naše mysl nás ovládá. Naše podvědomá část je naprogramovaná přesvědčeními, myšlenkami, kterým věříme. Chcete-li tato přesvědčení změnit a využít je tak pro svůj život k naplnění všeho, po čem vroucně toužíte,
potřebujete se nejprve stát prvotřídními pozorovateli dění ve Vaší vlastní mysli, pozorovateli svých emocí a myšlenek, pocitů, vjemů a obrazů, které se Vám během dne přehrávají na plátně představ a vzpomínek.

Celostní koučink, pochop své dětství
(práce s textem, zrcadlem, dechem a dotekem) 
a terapie v přírodě Vám
k tomu pomohou.
Pro více informací a objednání nám prosím
vyplňte jméno, telefon a email
Napište mi

Naslouchám ti a ty se učíš naslouchat sobě

Jaký je tvůj životní příběh? Pojď mi ho říct.

Jak se ve svém životě cítíš? Co prožíváš a jakou v něm hraješ roli?

Někdy náš život, naše podvědomé automatické reakce působí navenek úplně jinak, než jak je prožíváme uvnitř sebe. Obranné mechanismy skrývají naše skutečné pocity. Někdy nás naše okolí chápe, vidí, slyší a vnímá úplně jinak, než jak chápeme, vidíme, slyšíme a vnímáme sami sebe a naopak. Cesta k otevřené a pravdivé komunikaci.

EMOCE A POCITY

Rozumím ti a ty se učíš rozumět sobě

Zdá se ti, že se ti ve tvém životě opakují stále stejné scénáře? Při komunikaci dochází k nedorozumění, domněnkámkonfliktům či falešným iluzím. Při komunikaci nevědomě zažíváš ty či tvé okolí kritiku či hodnocení. Výčitky, křik, slzy nebo naopak mlčení, odmítání, nadřazenost atd. jsou součástí tvých vztahů a ty nevíš, jak z toho ven. Znáš pojmy jako je "vztahovačnost", "egoismus", "šikana", "psychická manipulace", "vztahová hra" a další?  Přijď je pochopit více do hloubky. Vždy to není hra jednotlivce, je to hra celku.

Komunikační dovednosti se učíme jako děti či dospělý od našich rodičů, učitelů, spolužáků, kolegů a lidí z našeho okolí. Ovlivňuje nás prostředí, v kterém jsme žili a žijeme.

Pojď se naučit jiný způsob komunikace. Pochopit, že ne vše, co říkáme druhá strana chápe stejně jako my.

Jak je důležité naslouchat, doptávat se, umět dát zpětnou vazbu. 

OTEVŘENÁ A PRAVDIVÁ KOMUNIKACE

„Minulost je často ten hlavní důvod, proč si neužíváme přítomnost a bojíme se budoucnosti“

Vidím souvislosti a učím to i tebe

Pojď se naučit přemýšlet o sobě a svém životě. Naučit se pracovat se svými emocemi. Naučit se poznat, kdy automaticky nevědomě používáme či přebíráme emoce, myšlenky a názory druhých lidí.

Kam ve svém životě jdeš? Koho vedle sebe máš? Je to tvá představa, či představa tvého okolí? Naivní dětská iluze okoukaná z filmů či pohádek.


ŽIVOT JAKO HRA

Podpořím tě a ty se naučíš podpořit sebe

Pojď se společně podívat na tvůj život z jiného úhlu pohledu. 

Během sezení pojmenujeme tvé bloky, strachy či limity, které ti brání udělat životní změnu. Společně odhalíme tvé naučené vzorce chování a začneš je vědomě měnit. Díky jednoduchým cvičením si vzpomeneš na své jedinečné talenty a dary a začnete je znovu žít.

Podpořím tě na tvé cestě. Přestaneš se změn bát, budeš je vidět jako příležitost ke svému růstu

VÍRA V SEBE I V DRUHÉ

Kreativní práce s tělem, duší a myslí

Práce s energii

Jak přijímáte své tělo? Jak o něj pečujete a jak mu nasloucháte? 

Cvičení se zrcadlem

Jak vidíte sebe sama/sám sebe? Čemu o sobě věříte?

Koučink

Naučte se otevřené a pravdivé komunikaci. Naučte se znovu přemýšlet. 

Pochop své dětství

Naučte se číst v textu a vypsat ze svých pocitů. Naučte se pochopit svůj život.

Co Vám tyto techniky přinesou

Práce s energii

 • zpomalit se
 • zastavit se
 • dopřát si pozornost a péči
 • dovolit si jen tak být
 • vypnout hlavu
 • vnímat svůj dech a své tělo
 • probudit své tělo
 • uvolnit se
 • relaxovat
 • rozproudit energii v těle
 • nastavit si své hranice

Cvičení se zrcadlem

 • vidět sebe jako jedinečnou bytost
 • umět dát sami sobě pozornost, lásku a péči
 • obejmout sebe
 • vidět své temné stránky
 • vidět své talenty a dary
 • podívat se hluboko do očí
 • podpořit se
 • usmát se na sebe
 • zamilovat se do sebe
 • vidět svou hodnotu

Celostní koučink

 • najdeš tvé silné a slabé stránky
 • pojmenuješ si tvé jedinečné talenty a dary
 • naučíš se otevřené a pravdivé komunikaci
 • naučíš lépe vyjadřovat své skutečné pocity
 • lépe pochopit a naslouchat sobě a druhým
 • pracovat se svými emocemi
 • pojmenovat si své cíle a sny a vytvořit si akční plán ke změně
 • říkat "NE"

Pochop své dětství

 • odpustit sobě i druhým
 • otevřít své srdce lásce, radosti a hojnosti čas pro sebe
 • čas na utřídění myšlenek
 • číst z vlastního textu
 • klást si otázky a odpovídat si na ně
 • v textu poznat své limitující myšlenky a přesvědčení, která dokola opakuješ a žiješ

Zeptal se tě někdy někdo, jak chcete opravdu žít?

Zeptal jsi se sám sebe?

Moudrý člověk řekl Neměj strach začít znovu, protože teď nezačínáš od nuly, ale se zkušeností.
JANA SLEZÁKOVÁ

Kdo jsem

Jsem máma dvou úžasných dcer. Jsem průvodkyně, koučka a masérka, která se na život, tělo, duši a mysl dívá jako na celek. Učím své klienty komunikační dovednosti, vidět souvislosti a čelit svým strachům, limitům a blokům.

Vidím silné stránky, jedinečné talenty a dary a učím je vidět i své klienty. Podpořit je na jejich životní cestě.

Zaměřuji se na terapeutické metody, které pomáhají při sebepoznání, zklidnění mysli a emocí. Pomáhám zharmonizovat tělo, duši a mysl.

Pojď společně se mnou najít, kdo opravdu jsi!

Kde působím

Slaný, Kladno, Praha

po dohodě celá ČR

Kontaktuj mě

  Já se ti ozvu co nejdříve zpět

Rezervuj si termín

Volné termíny lze rezervovat na odkaze níže

Kontaktujte mě

 
Adresa

Fričova 156/25

Slaný

274 01

Česko

 
E-mail