"Milujte sami sebe"

Louise Hay

PRÁCE SE ZRCADLEM

Pomocí zrcadla se podíváme do tvé mysli a na řeč tvého těla. Jaká jsou tvá přesvědčení o sobě samých. Zvědomíš si svá přesvědčení, která ti v životě neslouží. Naučíš se dívat se na sebe jako na jedinečnou bytost.

Cvičení se zrcadlem

Cvičení se zrcadlem je nástroj, který používám moc ráda ve svém životě i své praxi. Je to technika, kdy se pomocí zrcadla učíme vědomému poznání sebe sama. Odhalujeme naše emoční reakce, obranné mechanismy a učíme se řeči těla. Je to rychlý a účinný prostředek, jak se podívat skrze naše oči do hloubky naší duše. Podívat se na sebe jako na jedinečnou bytost. Nastavit sami sobě zrcadlo. Naučit se milovat a být milovaní. Naučit se přijmout sebe sama. Vidět se takový, jací doopravdy jsme a čemu ve skutečnosti věříme.

Co se se mnou naučíš?

Naučím tě techniku, kterou často a ráda používám při své praxi s klienty, se svými dětmi, i při práci sama se sebou.

Cvičení se zrcadlem je jedním z nejkrásnějších dárků, který si můžeš dát sám sobě/sama sobě.

Na začátku ti možná tato cvičení nebudou příjemná, bude to vypadat jako tvrdá práce. Budeš zažívat různé pocity. Postupně se tato činnost stane tvým novým návykem i pomocníkem v běžném životě. Stane se pro tebe hrou.

Říct Ahoj (vaše jméno), Miluji tě! Vypadáš dobře!, sami sobě, trvá jen pár vteřin a přitom to mnozí z nás nedokáží. Neumíme být k sobě upřímní, pravdiví. Často se nedokážeme podívat sami sobě hluboko do očí. Uhýbáme pohledem, nebo máme různé jiné obranné mechanismy. Masky, které nevědomě (automaticky) používáme. Reakce, které jsme se naučili během dětství a celého našeho dosavadního života.

Vydej se na tuto úžasnou cestu společně se mnou. Na cestu sebepoznání, sebepřijetí, sebereflexe.
Na cestu od práce ke hře. Vydej se společně se mnou na tuto krásnou cestu transformace.

Sebepoznání

Cvičení se zrcadlem

Díky této technice učím své klienty, jak je velmi důležité při práci s myslí, dávat sami sobě pozitivní vzkazy. Čím více budete používat zrcadlo k tomu, abyste sami sebe chválili a přijímali se v těžkých chvílích, tím hlubší a příjemnější vztah sami k sobě si vytvoříte.

Učím své klienty tuto techniku od začátku své praxe. I mě totiž v mých nejtěžších chvílích opravdu pomohla.

Pokud tuto techniku zavedeš jako nový návyk do svého života, začne tě to bavit a "tvrdá", "těžká" práce se stane příjemnou hrou. Postupem času, budou pro tebe cvičení mnohem lehčí a příjemnější.

Tehdy se tvůj život změní. Zrcadlo vám odráží pocity, které o sobě máte. Umožnuje nám podívat se hluboko do naší duše.

Sebereflexe
sEBEREFLEXE

Zrcadlo jakou součást života

Když se ti v životě stane něco hezkého, bude se ti chtít jít k zrcadlu a říci si: Děkuji! Děkuji, že jsi to udělal/a. Dokázal/a. 

Naučíš se tak automaticky podpořit, pochválit, poděkovat sám sobě/sama sobě.

I když se Ti v životě bude dít něco hrozného, bude zrcadlo Tvým terapeutem. Budeš i tak chtít jít k němu a říci: To je v pořádku! Miluji tě. Tohle pomine a já tě miluji navždy!


Zrcadlo ti ukáže, které oblasti, návyky a přesvědčení potřebuješ změnit, aby do tvého  života vstoupila radost a láska.

Sebepřijetí

Sebevzdělávání

Když se naučíš práci se zrcadlem prožívat, budeš si mnohem více vědom/a slov, která říkáš a co děláš v reálném životě.

Naučíš se také starat se o sebe na hlubší úrovni, než kdy předtím.

Naučíš se cvičení se zrcadlem, které budeš moci procvičovat v následujících dnech svého života


Zrcadlo, ti bude pomáhat na tvé cestě života, na kterémkoliv místě na světě. 

Cvičení se zrcadlem

Vypadá to jednoduše, že?Pamatuj si, že jednoduché věci mohou ve tvém životě vyvolat obrovské změny. 
Pamatuj si, že síla je vždy v nás. 
Poslouchej svá slova a přemýšlej o tom, co říkáš, jakou energií ta slova pronášíš a co vyvolávají na opačné straně. 
Nechtěj, aby tvůj život byl snazší, chtěj aby byl lepší.

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED