"Pečlivě volte svoje slova, protože Vaše uši jsou první, která je uslyší."

Bob Proctor

Celostní koučink

Vize není cíl. Je to směr, který nás vede. Zhmotněný sen. Každý z nás jsme jedinečný a máme své jedinečné místo na zemi. 
Víš, kam ve svém životě jdeš?
Jak se ve svém životě cítíš?
Děláš, co tě naplňuje a baví?
Jaké jsou tvé vztahy? Partnerské, pracovní, osobní?
Máš ve svém životě hojnost lásky, radosti, vnitřní spokojenosti a štěstí?

Celostní koučink

Celostní koučink

Naslouchám. Pokládám otázky, na které si odpovíš. Možná nebudeš znát odpověď hned a i to je v pořádku. Možná budeš potřebovat ode mne pomoct a já to ráda udělám. Mozek se bude učit opět přemýšlet. Odpověď, na kterou čekáš možná několik let, spatří světlo světa. Pochopení tvé situace přijde během pár minut, možná několika měsíců. Některá otázka i odpověď tě překvapí, některá zaskočí, u některé si něco uvědomíš. Dojdou ti souvislosti. Přijde k tzv. AHA moment, neboli okamžiku pochopení. Při sezení dojde k zastavení, zamyšlení, ztišení. Získáš nový úhel pohledu na svůj život. Možná prvně v životě nahlas řekneš, co tě roky trápí, bolí, s čím si nevíš rady, z čeho máš strach .A já tě nebudu hodnotit ani soudit. Nebudu tě kritizovat. Budu tě chápat, naslouchat ti a podpořím tě.

Koučink Jaký je tvůj život? Jak se v něm cítíš? Víš, kam ve svém životě jdeš a s kým?

Cíl a plánování cesty k životnímu naplnění

Pokud nemáme stanovené cíle svoji vizi nikdy nenaplníme nebo to bude trvat zbytečně dlouho. Cíle pomáhají posouvat se ve svém životě dopředu a dělat dílčí krůčky k jejich naplnění. Pomáhají nám k tomu, abychom nebloudili, nepřešlapovali, či nezůstávali na místě příliš dlouho a včas udělali další krok. Cíl je sen s časovou kotvou. Umožňuje nám zaměřit pozornost. Kam směřujeme svou pozornost, to roste. Jsou tam viditelné výsledky. Důležité je si říct, zda daný cíl/sen je náš vlastní, nebo zda plním cíl/sen někoho jiného. Cíle musí být konkrétní a jednoznačně definované, měřitelné, dosažitelné, lákavou výzvou a vždy ke konkrétnímu datu. 

Celostní koučink Jaké jsou tvé životní hodnoty? Umíš udržet energii v rovnováze. Otevřená a pravdivá komunikace.
Klíčové oblasti pro koučink

Inspirace 

vztah k soběvztahy v rodině
vztah ke zdraví
vztah k práce
vztahy a přátelé
vztah k penězům 
volný čas/zájmy/koníčky
osobní rozvoj/sebevzdělávání

Bezpečné prostředí Jak se cítíš ve svém životě? Jak se cítíš tam kde trávíš svůj čas? Doma, v práci, s přáteli, rodinou

Nápad potřebuje vhodné prostředí

Nápad potřebuje vhodné prostředí.  Zkus se zeptat sám sebe/sama sebe. Kdy máš nejlepší nápady? V jakém emočním rozpoložení tvé mysli ti přichází odpovědi na tvé otázky?

Často v reálném životě stupňujeme tlak na nalezení řešení dané situace, či na konkrétní osobu. Snažíme se analyzovat danou věc ze všech stran. Potřebujeme znát všechny informace, detaily.
K čemu toto obvykle vede?K protitlaku, ke konfliktu, k boji!
Co na to jít jinak?
Oslovit kouče. Probírat s ním souvislosti. Získat díky otázkám a odpovědím nadhled nad danou situací. Najít si prostředí, kde se cítíme uvolnění a nikdo na nás ani mi na okolí netlačí. Jsme díky tomuto bezpečnému prostředí lehce pozitivně naladěni.

Celostní koučink

Každé sezení, které nabízím zahrnuje velkou škálu terapeutických a koučovacích technik. Je šité na míru každému z Vás. Individuální přístup je mou prioritou. Podíváme se na konkrétního zranění či emoční bolest a společně najdeme cestu k jeho uzdravení. Pojmenujeme problémy, které Vás nyní aktuálně tíží a společně dojdeme k možnostem řešení. Nastavíme rituály, které pomohou k odbourání každodenního stresu, či napětí. Sepíšeme akční kroky, které povedou k překonání životní změny. Budu s vámi pracovat, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.

CELOSTNÍ KOUČINK

Společně najdeme Vaše vize, pojmenujeme Vaše sny, jedinečné talenty a dary. Nastavíme akční plán na změnu návyku + pojmenujeme dílčí krůčky, které jsou důležitou součástí celého procesu přeměny.

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED