"Pomáhám lidem poznat kým jsou, aby mohli zjistit, kým být mohou"

Je velký rozdíl mezi "věděto svých nedostatcích či talentech a darech a v realitě tyto "nedostatky" měnit či přijmout jako součást nás samých a naše talenty a dary "žít".

Bez zpětné vazby je téměř nemožné tyto naše nedostatky odhalit a ve svých talentech se zdokonalit.  Víte, proč tomu tak je? Je to proto, že i když si někdy myslíme, že to co děláme, to co říkáme je "super", druzí to vidí jinak. Podobně jako při cvičení s fitness trenérem nebo fyzioterapeutem je řada lidí přesvědčená, že dělá daný pohyb dobře, trenér vás však na "chyby" okem mistra upozorní a přivede okamžitě k nápravě, abyste se to naučili správně a neubližovali sami sobě, svému tělu. Malé chyby vedou vždy k velkým chybám.  Malé krůčky vedou vždy k velkým krokům. 

Proto je MIMOŘÁDNĚ důležité odhodlat se jít do praxe, jít trénovat naživo. Bez drillu, bez zpětné vazby a bez cenných vhledů se často motáme v kruhu, opakujeme stále dokola stejné chyby a utvrzujeme se ve svém někdy mylném úsudku. Je to podobné, jako chtít vyšplhat na Mount Everest bez přípravy a bez tréninku.

Přijďte na trénink sebe-poznání a sebe-přijetíPojďte se společně se mnou naučit poznat a přijmout sami sebe, komunikační dovednosti, vnímat své tělo a "vyčistit" svou mysl a duši.  

Zaměříme se na tyto hlavních oblastí:

Talenty - silné stránky - limitující vzorce - bloky - přesvědčení - strach - podpora - změna a výzva
Rodové vzorce chování, návyky a přesvědčení - strach - úzkosti - deprese - panické ataky

Radost ze života - láska - vděčnost - úspěch - partnerství - děti - rodina - kolektivní vědomí
Funkce mozku - pochop své dětství - pochop opakující se situace 

Hlavní cíl konzultací

 • Zlepšit svým klientům kvalitu života a vrátit radost a lásku do jejich života.
 • Zlepšit vztah k sobě - sebepřijetí, sebeláska, sebehodnota.
 • Uvolnění, naděje, víra a celková vnitřní relaxace.
 • Hojnost a rovnováha, jako přirozená součást života.

Společně se zaměříme na tyto oblasti:

 • Porozumění a pochopení: Nejprve se potřebujete naučit poslouchat nejen slova, která říkáme, ale i to, co je mezi řádky. Porozumění vám umožní vidět Váš svět očima toho druhého a poskytne vám klíč k efektivnímu dorozumívání. K tomu se naučíte celou řadu praktických nástrojů pro otevřenou a pravdivou komunikačních a techniky na sebepoznání. A jak díky nim následně být odvážnější anebo naopak přibrzdit.
 • Empatie: Empatie není jen o cítění s druhými, ale také o schopnosti vidět situace z jejich perspektivy. Tato schopnost je neocenitelná ve chvílích, kdy potřebujete druhým naslouchat a podpořit je. Díky koučinku poznáte jedinečné metody, jak působit empaticky, a přesto si zachovat potřebný odstup a respekt.
 • Jasnost a struktura: Méně často znamená více. Naučíte se vyjadřovat jasně a srozumitelně, aby vaše slova měla větší dopad a byla lépe pochopena. Ukážeme si, jak strukturovat myšlenky, aby zněly a s lidmi rezonovaly.
 • Neverbální komunikace: Můžete mít sice ten nejlepší úmysl, ale řeč těla (naše tzv. obranné mechanismy) často ukáží praví opak. Slova pak ztrácí na významu. Proto se budeme hodně věnovat práci s tělem a hlasem samotným, protože náš mozek nejdříve registruje to, co vidíte než to, co slyšíte (to je až druhořadé). Rozebereme si, co jaké obranné mechanismy znamenají, kdy je používáme a jak je změnit, pokud nám neslouží a kdy je naopak posílit k našemu růstu.
 • Strach, nervozita a sebejistota: Lidé se často bojí toho, co by se mohlo stát a pokazit, až se to skutečně stane. Stejně tak je to mnohdy i s nervozitou - bez ní je sdělení a projev přesvědčivější a důvěryhodnější. Otázkou je, jak se strachem pracovat a postavit se mu čelem. Co nás strach přišel naučit o nás samých. Kdy nás chrání a kdy nám brání v osobním růstu. Jak před ním neutíkat. Jak na nervozitu v běžném životě i v oblasti intimity a sexuality. Ráda Vás provedu na místě procesem, kdy zažijete na vlastní kůži, jak se přepnout zpět do své skutečné síly.

Jste jen jedno rozhodnutí od pochopení a přijetí sebe sama. 

Jste jen jedno rozhodnutí k CESTĚ ZPÁTKY K SOBĚ!

Terapie slovem, aneb umění komunikace
Poznej - pochop - žij

Kdo jsem

Jsem máma dvou úžasných dcer. Jsem certifikovaná průvodkyně, koučka a lektorka, která se na život, tělo, duši a mysl dívá jako na celek. Učím své klienty komunikační dovednosti, vidět souvislosti a čelit svým strachům, limitům a blokům.

Vidím silné stránky, jedinečné talenty a dary a učím je vidět i své klienty.

Zaměřuji se na metody, které pomáhají při sebepoznání, zklidnění mysli a emocí. Pomáhám zharmonizovat a uvést do rovnováhy tělo, duši a mysl. Podporuji je při jejich životné změně a na jejich životní cestě.

Pojďte společně se mnou najít, kdo opravdu jste!

Balíček RESTART (život, víra, radost)

Vhodný pro:

Lidi, kteří zažívají úzkost, depresi, strach či panické ataky

Lidi, kteří si prochází osobní krizí a nevědí jak z ní ven
Lidi, kteří jsou po rozvodu, rozchodu anebo ztratili blízkou osobu
Liti, kteří si prošli či prochází těžkou životní situací
Lidi, kteří cítí, že chtějí změnu k lepšímu, ale neví jak na to

Co je výsledkem:
Přijetí a vyrovnání se s touto situací, posunutí se vpřed

Nalezení radosti v životě, plnohodnotnější život, harmonie a rovnováha

Techniky, které používám:
Celostní koučink, práce se slovem a textem, vizualizace, intuitivní tanec a pohyb

12 x 2 hod / 30 000 CZK

Balíček ZRCADLO (sebaláska, sebahodnota, sebepřijetí)

Vhodný pro:

Lidi, kteří se nemají rádi anebo nemají rádi své tělo

Lidi, kteří si nevěří
Lidi, kteří neumí dělat rozhodnutí
Lidi, kteří chtějí změnu, ale nevěří si, že jsou schopni ji udělat
Lidi, kteří nemají harmonické vztahy, protože nemají harmonický vztah sami se sebou

Co je výsledkem:

Lepší vztah k sobě (sebepřijetí, sebeláska, sebehodnota)

Žití v autenticitě, harmoničtější život, radost ze života

Techniky, které používám:
Práce se zrcadlem, celostní koučink, práce s textem, pohybem, vizualizace

4 hodiny / 4 000 CZK

Balík DETOX (tělo, mysl, duch)

Vhodný pro:

Lidi, kteří chtějí pročistit a detoxikovat svůj život, své vztahy

Lidi, kteří se točí v kruhu a neví jak z něho ven
Lidi, kteří si neumí nastavit hranice, příliš hodně pracují
Lidi, kteří chtějí výraznou změnu ve svém životě

Co je výsledkem:

Kvalitnější život, více radosti, zdravější životní styl
Vyrovnanost, harmonie, balans v životě, work-life balans

Techniky, které používám:
Celostní koučink, práce se slovem a textem, práci se zrcadlem, vizualizace

9 x 2 hod / 22 000 CZK

Balík BALANS (emoce, dary, intuice)

Vhodný pro:

Lidi, kteří se chtějí naučit zvládat své emoce
Lidi, kteří chtějí pochopit vzkaz, který jim emoce přináší
Lidi, kteří své emoce potlačují, polykají, či skrývají
Lidi, kteří si uvědomují, že jim emoce narušují nejen vztah k sobě, ale i ke svému okolí


Co je výsledkem:
 

Zvládnutá práce s emocemi, vnímání emocí jako zpráv pro mě
Nalezení svých talentů a darů, jasnější směřování v životě

Techniky, které používám:
Celostní koučink, práce se slovem a textem, práce se zrcadlem, vizualizace

6 x 2 hod / 16 500 CZK

Balíček INDIVIDUÁL (4 hod koučink +  4 hod terapie v přírodě + 2 hod kurz vedeného doteku)

Vhodný pro

Lidi, kteří pociťují uvnitř sebe prázdnotuLidi, kteří zažívají pocity osamělosti
Lidi, kteří mají strach z lidí
Lidi, kteří nepřijímají sebe, své tělo, svou intimitu

Co je výsledkem: 

Naučíte se přijmout samotu, jak DAR pro svůj osobní růst. Naučíte se techniku, jak pracovat se strachem. Naučíte se techniky na přijímání svého těla, své intimity.

Techniky, které používám:

Celostní koučink, práce se slovem a textem, přechodové rituály, vedený dotek

Cena 12 800 CZK


Konzultace pro páry (120 min)

Vhodný pro

Lidi, kteří zažívají partnerskou krizi
Lidi, kteří chtějí pochopit, co jim druhá strana říká
Lidi, kteří mají strach při komunikaci s partnerem
Lidi, kteří zažívají nedorozumění ve vztahu, nepochopení, odcizení

Co je výsledkem: 

Zvládnutá práce s emocemi, vnímání emocí jako zpráv pro mě
Pochopení, přijetí, smíření se, rozhodnutí

Techniky, které používám:
Celostní koučink, práce se slovem a textem
                   

2 hod / 3 500 CZK

Konzultace pro rodiny s dětmi (3 hod)

Vhodný pro

Rodiny, které zažívají nedorozumění při komunikaci
Rodiny, které "nezvládají" své emoce
Rodiny, které pociťují potřebu změny v komunikaci a přístupu k výchově

Rodiny, které pociťují, že to sami nezvládnou

Co je výsledkem: 

Pochopení jednotlivých rolí v rodině. Nenásilná komunikace.  Uvolnění stresu a napětí. Možné cesty řešení a akční kroky do budoucna. 

Techniky, které používám:
Celostní koučink, práce se slovem a textem, rodinné konstelace

3 hod / 5 000 CZK

Zážitková transformační procházka přírodou se záměrem (4hod)

Vhodný pro

lidi, kteří mají plnou hlavu starostí a potřebují si jí vyčistit
lidi, kteří mají rádi zážitek a přitom dojít k uvolnění a transformaci
lidi, kteří se potřebují svěřit a uvolnit napětí v těle, mysli i duši

Co je výsledkem: 

Pochopení sebe sama. Uvolnění. Transformace. 

Techniky, které používám:
Celostní koučink, práce se slovem a textem, přechodové rituály

Ceny služeb

Ceny za jednotlivé služby pro rok 2023

 
   Balík BALANS (emoce, dary, intuice)

    16 500 CZK

   Balík DETOX (tělo, mysl, duch)

    22 000 CZK

   Balíček RESTART (život, víra, radost)

    30 000 CZK

 
   Konzultace pro páry (120min)

    3 500 CZK

   Konzultace pro rodiny s dětmi (3hod)

    5 000 CZK

 
  Terapie v přírodě individuální (4hod)
   4 000 CZK
  Terapie v přírodě párová (4hod)

   6 500 CZK

 
  Sebepoznávací test pro dospělé i děti od 13ti let (3hod)

   5 000 CZK


"Žít šťastný a spokojený život to není NÁHODA, která spadne z nebe. Žít šťastný a spokojený život je osobní ROZHODNUTÍ"
Jan Tříska

Těším se na ty z vás, kteří se rozhodnout, získají odvahu a překonají  svůj strach. Na ty, kteří se rozhodli stát se ještě úspěšnějším a lepším člověkem ve všech oblastech svého života, protože to je to, 
k čemu otevřená a upřímná komunikace mezi lidmi vede. Dokážeme díky 
ní více jako lidé, partneři a rodiče tvořit láskyplné vztahy. Díky otevřené a pravdivé komunikaci se otvírá i cesta k našemu pravému potenciálu - KDO jsme dnes a KÝM se můžeme ve skutečnosti stát a být.

S úctou k Vám a Vaší cestě, která si zaslouží být vyslyšena a podpořena. 

Jana Slezáková
osobní, vztahová a profesní koučka a lektorka

Dárkový poukaz v libovolné ceně

Dárkový poukaz na služby podle vlastního výběru pro Vás nebo Vaše blízké, kamarády či známé .
 • celostní koučink
 • párová terapie
 • kurzy a školení
 • vedený dotek
Dovolte si udělat pro sebe ten první krok...dát pozornost k sobě.
Dopřejte svému partnerovi zážitek a hlubokou relaxaci a uvolnění.
Dejte svému okolí dárek, který právě teď může změnit jeho život.

Reference

Leona Polášková

Klientka

Skvělá, inspirativní, trpělivá koučka. Přesně ví a cítí, na kterou strunu brnknout, i na ty o kterých jsem neměla ani tušení, že můžou existovat a přitom spousta AHA zážitků, které mě povzbuzují se na vše dívat jinak a s láskou. Ta její povzbuzující energie je neskutečná a člověk má pocit, že dokáže všechno, plný nadšení a chutě do změn a do života vůbec. Moc mi to pomáhá a dodává sílu měnit sebe a vidět jak sebe tak ostatní s větším pochopením a soucitem. jsou to neskutečné kroky, za které jsem moc vděčná.

Petra

manažerka

Jana mi velmi pomohla odlepit se ode dna. Její koučink doporučuji všem, kteří se tak trošku ztratili a hledají sami sebe, svoji hodnotu. Jana je vyškolená na to, aby poznala nesprávné "naprogramování" klientova mozku a aby ideálně sám klient řekl: AHA, ten a ten program je potřeba přenastavit tak a tak.

Zuzana Maňasova

Klientka

Pre sedenia s pani Jankou Slezákovou som sa rozhodla z dôvodu, že som mala problem so zvládnutím a prekonávaním strachu v osobnom, pracovnom živote a v medziludskych vzťahoch. Počas sedení s pani Jankou som odpovedaním na jej otázky odkrývala v sebe slobodu, ktorá je vo mne uveznená. Vďaka našim spoločným sedeniam dokážem prekonávať strach v práci, prístupom k úlohám a k rôznym medziľudským situáciám. Tieto sedenia mi veľmi pomohli v procese odstraňovania bloku strachu z môjho života. Viem, že som stále na ceste. Avšak ďakujem za tento významný posun. Pani Janke veľmi ďakujem za jej promtnú schopnosť pochopiť moje ťažko čitatelné vnútorné pochody, za jej citlivosť, ľudskosť a profesionalitu zameranú na otvorenie sa

Jiří Sedlický

klient

Jana mi ukázala cestu, jak nacházet a odstraňovat vnitřní bloky, které mi stály na cestě za štěstím. Společně se mi podařilo nasměrovat můj život správným směrem. Jsem nyní daleko víc sám sebou, nechávám věci více plynout. Udělal jsem velký pokrok v komunikaci s partnerkou a dětmi. Za to všechno a nejen za to jsem Janě strašně vděčný. Je upřímná a jde rovnou k věci. Říká bez obalu svoji pravdu a nevadí ti jiný názor. Je schopná konstruktivní diskuze vedoucí k závěru.

Andrea Valentová

klientka, podnikatelka

Bez kouče bych se nikam neposunula. Člověk sice má mnoho plánů a leckdy třeba i ví, jak na ně... ale někdy neví, kde nebo jak začít. Jak sám sebe překonat. Pokud ve svém životě řešíte něco podobného, pak to zkuste řešit s paní Slezákovou a nebudete se stačit divit, jak se rozjedete.

Radek

podnikatel, majitel e-shopu

Děkuji Vám moc a moc za váš čas. Byla to cesta, po které jsem rozhodnut jít dál. Jste pro mne živou inspirací. Držím Vám palce. Jste výborná v tom, co děláte. Kéž by bylo na světě a v ČR více lidí jako jste vy.

Zuzana Bartošová

koučka a amatérská herečka

Moje setkání s Janou, patřilo k těm, co neplánujete a přesto víte, že se mělo stát. Její životní progres je pro mě inspirativní a věřím, že bude i pro jiné. Jana citlivě volí slova, která jsou vhodná a ideálně sednou mě i jí na danou situaci. Člověku se plně věnuje, protože jej toleruje a respektuje. Její úvahy a hodnoty jsou promyšlené. Je poznat, že se rozvinula do své lepší budoucnosti. Rozhodně má co předat dál. Určitě podpoří i vaši jedinečnou šanci. A k tomu všemu, je její úsměv nakažlivý.

Matěj

učitel a pedagog

Dobrý den, paní Jano, chtěl bych Vám dodatečně ještě jednou popřát krásné svátky a dát Vám asi tu nejlepší recenzi. Na stědrý den jsem si volal s otcem a přidala se nakonec i matka, která je s ním skoro 20 let rozvedená a nemůže mu přijít na jméno. Nebude to určitě začátek jejich návratu, ale je zázrak, že se naše rodina byla schopna aspoň na Štědrý den po letech spojit. A to jen díky Vám. Před rokem bych řekl, že je větší šance, že mě trefí meteorit než, že se toto někdy ještě stane..

business coach

Je fakt dobrá. Jsem sám business coach - ale dokázala 'rovnat moje myšlenky' a byl jsem překvapen jak to dělala úplně přirozeně. Některé kouče jedou pevně podle skripta ale Jana moc dobře cítí co ten klient potřebuje a i dokáže ho vrátit k věci když klient se příliš rozpovída a už se začne ztrácet ve slovech. A protože všechno dokumentuje, byli jsme schopné vidět můj posun během půl roku.