Semináře - besedy - přednášky

 • Emoční/rodové vzorce chování, návyky a přesvědčení.
 • Emoce - co nám přišly říct?!  
 • Láskyplná výchova
 • Ti, kteří milují příliš
 • Když nás ovládá strach
 • Komunikace je základ 
 • Vedená práce se zrcadlem
 • "Panovačné" dítě

Poznej sám sebe/sama sebe 

Nenásilná komunikace je jednou z nejdůležitějších věcí ve vztazích

Komunikačním dovednostem se učíme od našeho dětství. Již jako miminka odposloucháváme a napodobujeme řeč lidí kolem nás. Učíme se vyjadřovat své emoce zvuky, verbální komunikací, později slovy. Učíme se říkat slova, věty, své myšlenky, svůj názor! Učíme se pojmenovávat předměty, barvy, vůně, chutě, zvuky! 

Vyjadřujeme své emoce pomocí našich pěti smyslů.

Přednášky - besedy - workshopy

Emoční/rodové vzorce chování, návyky a přesvědčení.
Přednáší Jana Slezáková

Víte, že z 95% žijeme na automat?
 • Vliv prostředí na náš život
 • Naše dětství na naše podvědomé reakce
 • Mozek a jeho funkce (podvědomá a vědomá část)
 • Jak nás ovlivňuje tzv. Eustres x distres (krátkodobý stres x dlouhodobý stres)
 • Kdy je dobré říct si o pomoc
Učitel přijde ve chvíli, kdy žák je připraven. 

Emoce - co nám přišly říct?!
Přednáší Jana Slezáková

Emoce jsou součástí každodenního života od našeho narození po smrt. 
 • Potlačené emoce
 • Euforie/nadšení
 • Obranné mechanismy
 • Vztek, hněv, zklamání, deprese, úzkosti
 • Práce s emocemi a jejich odblokování pomoci těla
 • Praktická cvičení a techniky
 • Společné sdílení + diskuze

Láskyplná výchova
Přednáší Jana Slezáková


 • Komunikace a zpětná vazba
 • Jak je důležité umět nastavit si hranice a pravidla
 • Umět přijmout i odmítnutí.
 • Respektovat a být respektován
 • Příkazy x zákazy
 • Praktická cvičení a techniky
 • Společné sdílení + diskuze

Ti, kteří milují příliš
Přednáší Jana Slezáková

Analyzování druhých je ve skutečnosti vyjádřením našich potřeb a hodnot. Určité formy naučené komunikace zhoršují naši přirozenou schopnost vcítit se.
 • Osobní hranice
 • Komunikační "ping-pong"
 • Závislost na druhé osobě
 • Vše dělám pro druhé na úkor sebe
 • Dětská emoční zranění 

To, co druzí dělají, může být podnětem našich pocitů, ne však příčinou.

Úryvek z knihy Nenásilná komunikace (Marshall B. Rosenberg)

Když nás ovládá strach.
Přednáší Jana Slezáková

Strach a jeho definice. Strach, který nám zachrání život x strach, který nás brzdí v osobním růstu. 

 • Strach z rodičů, partnera, šéfa či kolegy
 • Osobní hranice
 • Sebehodnota
 • Umět říct a "DOST"
 • Rozhodnutí učiněná pod strachem. Jaký mají vliv na náš život
 • Interaktivní hra ve dvojicích
 • Jak se nebát umět si říci o pomoc (partnerovi, dětem, rodině, odborníkovi) 
 • Říct si o pomoc není slabost. 
Říct si o pomoc je projevem velké odvahy

Komunikace je základ
Přednáší Jana Slezáková

Kdykoliv rozmlouváte s druhými osobami, vyskytuje se ve vaší komunikaci poselství. Jaké? To se dozvíte na přednášce.
 • Komunikace, která brání vcítění
 • Naučíme se pozorovat, aniž bychom hodnotili, kritizovali, soudili
 • Naučíme se rozpoznat a slovy vyjádřit své skutečné vnitřní pocity
 • Přijmeme plnou zodpovědnost za své pocity
 • Naučíme se jak pozitivně formulovat naši prosbu, která nám obohatí život
 • Společné sdílení + diskuze
Při řešení konfliktu nám pomůže, když projevíme svou zranitelnost.

Vedená práce se zrcadlem
Přednáší Jana Slezáková

Netrap se tím co ti druzí říkají...ani v dobrém....ani ve zlém a nauč se přijmout vše, jako dar pro tvůj vlastní osobní růst a životní posun.

 • Jak vidíme sebe sama
 • Jak přijímáme sebe
 • Jak vidíme svou hodnotu a umíme ji komunikovat
 • Jak projevujeme své emoce
 • Jaké jsou naše obranné mechanismy a kdy vznikají
 • "Rozdávám se pro druhé a nikdo mi to nevrací"
 • Syndrom hodné, poslušné a šikovné holky/hodného poslušného a šikovného kluka
 • Odpojení se od sebe

Cesta k sebe poznání. Cesta k sebe přijetí. Cesta k vlastní sebehodnotě.

"Panovačné" dítě
Přednáší Jana Slezáková

Máte doma "malého tyrana"? Vzdor, odmlouvání, nespolupracování či lpění na požadavcích je na denním programu a přitom vy máte pocit, že pro něj děláte maximum. Přeci mu nemůže "nic" chybět.
 • Jak se na něj podívat z jiného úhlu pohledu.
 • Co nás přišlo toto dítě naučit o nás samých.
 • Jak zajistit spokojenost na obou stranách.
 • Praktické informace, cvičení a doporučení pro každodenní život.
Čím lépe se naučíme naslouchat druhým, tím lépe nás druzí uslyší.

Pozorujme, aniž bychom hodnotili

Při nenásilné komunikaci se potřebujeme naučit oddělovat pozorování od hodnocení. Pro naše vztahy je velmi užitečné naučit se jasně popsat, co pozorujeme, resp. co vidíme, slyšíme nebo čeho se dotýkáme a co následně ovlivnilo naši pohodu, aniž bychom to jakkoliv hodnotili

Naučme se rozpoznávat a vyjadřovat své vnitřní pocity

Naše slovní zásoba je plná slov, která obviňují či jinak hanlivě uráží či označuje druhé lidi. Je často mnohem širší než ta, kterou prožíváme pro jasné vyjádření vlastních citových rozpoložení. Ve škole či v rodině trávíme mnoho času a mnoho z nás si nevzpomene, že by se ho někdo za celé jeho dětství zeptal, jak se ve svém životě cítí. 
Pocity často nejsou považovány za důležité. 
Učí nás, abychom se nechali vést jinými lidmi, místo toho abychom se učili naslouchat sami sobě a své vnitřní pocity správně komunikovali.

Přijměme zodpovědnost za své pocity

Při otevřené a pravdivé komunikaci je důležité umět si uvědomit a přijmout původ svých pocitů. Díky této komunikaci máme příležitost lépe si uvědomit, že to co druzí lidé říkají, jak se k nám chovají nebo co dělají, jsou podněty k mnoha uvědoměním a AHA momentům, ale nikdy to nejsou příčiny našich pocitů. To jaké pocity uvnitř sebe máme pramení z našeho vnitřního rozhodnutí, jak daná slova a činy druhých lidí budeme přijímat, a zároveň i z toho, jaká jsou naše očekávání a potřeby v danou chvíli.
Tato komunikace nás tedy učí přijmout plnou odpovědnost za to, jaké si vytváříme mi sami své vlastní pocity.

Prosba, která nám obohatí život

Víme, o co chceme druhé požádat, abychom obohatili náš život? Pokud nemáme naplněny naše potřeby ani po
vyjádření toho, co pozorujeme, cítíme a chceme, je potřeba naučit se specifické prosbě. Požádáme tedy druhého člověka o činy, které by naše potřeby mohly naplnit. Jak vyjádřit své požadavky tak, aby byli druzí k nám vstřícnější, vcítili se do nás a našim potřebám vyhověli, je potřeba se naučit.

V ceně je zahrnuto:

přednáška + prostor pro dotazy • příprava + powerpointová prezentace (pokud máte projektor) • doprava Most

a okolí do 15km • pracovní listy pro posluchače dle aktuálního tématu

Doprava nad 15km je dle aktuálního ceníku pohonných hmot připočtena k ceně přednášky.

Co se společně naučíme:

lépe komunikovat své VNITŘNÍ POCITY A POTŘEBY
NEKRITIZOVAT, NEHODNOTIT, NEOBVIŇOVAT SEBE I DRUHÉ
VNÍMAT POCITY A POTŘEBY DRUHÝCH LIDÍ
volit správná slova, správný tón, správnou skladbu slov

PRACOVAT SE SVÝM STRACHEM a emocemi


Jak vše probíhá

Témata přednášky, besedy či semináře lze připravit na míru přímo Vám, vašemu kolektivu a prostředí. Další možností je vybrat si přímo z nabízených témat. Délka přednášky je odvislá od konkrétní představy a hloubky tématu. Minimální délka je 60 min, max. 4 hodiny.

Citové pouto
Přednáší Marie Nová

Polarita ve vztahu
Přednáší Marie Nová

Osobní hranice
Přednáší Marie Nová

Kontaktujte nás

 • Komunikace
 • Vztahy
 • Láska
 • Důvěra
 • Respekt
 • Tolerance
 • Sebepoznání
 • Intimita/sexualita
 • Finanční gramotnost

To co nás provází celý život.
Toto vše ovlivňuje všechny oblasti našeho života.