Otázky na tělo

Pro dospělé i děti od 13 let

Sebepoznávací test pro dospělé i děti od 13ti let

3 hodinový vedený rozhovor - otázky na tělo - emoce - silné i slabé stránky - zpětná vazba - doporučení

Co nebo kdo hraje velkou roli v našem životě

Projdeme společně cestu otázek. Budeme sledovat tvé jednání a chování, několik dní před konzultací, při konzultaci a zaznamenávat je do odpovědí. Následně se otevře prostor pro změnu v životě.

Talenty - silné i slabé stránky

Vedený 3 hodinový rozhovor

Tato služba zahrnuje vstupní zprávu a následné 3 hodiny vedeného rozhovoru při kterém najdeme pravděpodobné talentové vlohy a odhalíme limitujících vzorce, návyky a přesvědčení, které Vás brzdí ke změně.

Získáme tak maximum informací a zdroj pro destilaci talentových vloh, který bývá průměrně 5-7. Jejich poměr může být pak v praxi proměnlivý. 

Talentové vlohy - silné stránky


Při testu budeme společně hledat Vaše motivy, ve kterých svoji činnost vnímáte jako prospěšnou, užitečnou a smysluplnou nejen pro sebe, ale i pro druhé. Způsob, činnost, aktivita….pro kterou vy nebo dítě horlí, cítí nadšení, smysl, ztrácí pojem o čase…..apod. Odpovědi nám poslouží jako směrovky pro výběr talentové vlohy.


Záliba x talent

Člověk, který miluje cestování, chce svůj život obohatit, užít si exotiku a nemá žádnou další potřebu, předávat dál toto nadšení, činnosti na druhými, není zdroj profesní talentové vlohy.
X 

Člověk nadšený do cestování, který chce objevovat nové destinace a předávat dál tyto své nabité zkušenosti, zážitky a dovednosti, např. formou organizování nevšedního zájezdu pro druhé, zde již vidíme talentové - silné stránky a vlohy 

Zdroj pro blokující vzorce, návyky a přesvědčení

Test slouží také jako příležitost, najít limitující vzorce, návyky a přesvědčení, které vám či dítěti blokují v realizaci. 

Hledání vnitřní spokojenosti a talentu = vnitřní spokojenost a naplnění, které dávám svoji činností sobě i druhým.

Reference

Oslovila jsem Janu kvůli talentovému testu, protože dcera je v sedmé třídě na základní škole a když jsme se začali v rodině bavit o tom, kam by ráda směřovala své kroky, co jí baví, zajímá a čemu by se třeba ráda v budoucnu věnovala, přestala s námi komunikovat a uzavřela se. Nechtěli jsme na ni tlačit, zároveň nás trápilo, že nevíme, jak s ní pracovat.

Od talentového testu jsme si slibovali, že získáme pohled do duše dítěte, jaká jsou jejího přání, sny, jak vnímá svět a jak chce prožívat život. Zhodnocení silných a slabších stránek osobnosti s tipy, jak s ní pracovat, doporučení na další kroky a vysvětlení některého chování a jednání dítěte. A přesně to, jsme dostali.

Jana nejprve poslala dotazník, který dcera vyplnila a poté k nám domů přijela a zpracovala s dcerou talentový test. Poté následovala debata s rodiči, kde nám Jana nastínila dceřiny odpovědi a vysvětlili jsme si, jak dále postupovat.

Vyhodnocení talentového testu nám zaslala písemně a protože to bylo opravdu hodně informací, následovalo ještě závěrečné shrnutí s dalším doporučením, jak v rodině pracovat.

Janina empatie, péče a znalosti v oboru nás nadchly. Díky ní již netápeme v mlze, dokážeme se lépe nacítit na potřeby své dcery a pomalu s ní začínáme komunikovat a řešit po malých krůčcích jednotlivé body.

Dcera je velmi citlivá a uzavřená, ze začátku se bránila a pravděpodobně na některé otázky odpověděla i z trucu, ale i tak nám tento testovací koučovací rozhovor pomohl rozpoznat její silné stránky a schopnosti, které budeme společně rozvíjet.

A za to Janě děkujeme a rozhodně ji doporučujeme.

Nohovi

Napište mi svůj dotaz či si rezervujte termín