Terapie v přírodě

Přechodové rituály - vztahové vzorce chování - poznej sám sebe/sama sebe

Terapie v přírodě

Příroda je úžasná pomocnice a poskytuje nekonečné množství inspirace, lásky a radosti.Příroda nám pomáhá uvolnit nahromaděný vnitřní stres a napětí, zapouzdřený či potlačený vztek, smutek i pláč.
Příroda nám umožňuje vidět věci z jiných úhlů pohledů.
Příroda nám dokáže poskytnout prostředí, v kterém se naučíme lépe poznat sebe sama. Naučíme se pociťovat lásku, vděčnost, pokoru i radost ze života.

Energie pro život

Jako děti nasáváme vše co se kolem nás děje. Učíme se vztahům, učíme se svým emocím. Rodiče, naši blízcí, vrstevníci, společnost, škola a prostředí, v kterém vyrůstáme, nás formuje do našeho budoucí života. Vše, co se jako malé děti naučíme, žijeme v dospělosti. Mnoho svých emocí se bohužel naučíme potlačit, abychom "přežili". Mnoho svých "destruktivních" návyků se naučíme, abychom získali pozornost, lásku, uznání našich rodičů, kamarádů, učitelů.


Pojďte společně se mnou odhalit tyto destruktivní vzorce, návyky a přesvědčení a zároveň posílit radost ze života. 

Vztahy

Emoce co nám přišli říct

Jako malé děti zažíváme stejné emoce, jako dospělí. Učíme se díky jejich vzoru, jak s nimi pracovat. Stejně jako oni máme pocity frustrace, zažíváme úzkosti či pocity prázdnot a osamění. Toužíme po lásce, pozornosti, po uznání, po přijetí. Zažíváme radost, pocity štěstí a naplnění. Vnímáme vše, co se kolem nás děje. Učíme se poznávat své emoce. 

Vztah k mamince, vzor otce, vztah mezi matkou a otcem, má obrovský vliv na náš dospělý život, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

Pojď společně se mnou poznat sebe sama.

Vztahům se učíme od ranného dětství až po smrt

Víš co jsou emoční rodové vzorce, a jak můžeme být nevědomky uvězněni v rodových „zakletích“?

Jak naše nastavení, přesvědčení a návyky nevědomky přenášíme na své dcery a syny

Jak tyto nastavení ovlivňují náš dospělí život?

Znáš větu: Ona je stejná jako její máma! On je stejný jako jeho táta! Ty jsi celá babička. Ty jsi celý dědeček.

Čím to je? Jde to změnit? 

Náš život tvoří od narození návyky, které se naučím a okoukáme v prostředí, v kterém vyrůstáme. Toto návyky pak žijeme v dospělosti. Mnoho rodičů nevědomě přenáší zodpovědnost za svůj život na své děti. Používají k tomu různé manipulativní techniky či psychické vydírání. Jako příklad uvedu pár "ne"gramotných vět. 

Já už tady s vámi nebudu, to radši umřu.

Tak ty mě nemáš ráda? Tak to si radši něco udělám. Spolykám prášky, skočím pod vlak atd. 

Podívej se na tatínka, jak se chová. Maminka je hysterická. Tatínek je líný, pořád se válí na gauči. 

Podívej jak jsem nemocná/ý a ty se o mne nepostaráš?

a mnoho dalších destruktivních vět směrovaných od rodičů, babiček a dědečků či jiných blízkých osob, učitelů i trenérů či autorit k dětem napáchají často velké "jizvy" na duši. 

Jsou mezi námi tací, kteří nad těmito větami mávnou rukou a jdou dál. Jsou však mezi námi lidé, kterým tyto věty navždy "uvízly" v hlavě a formovaly tak jejich život. Prožívali u nich totiž silné negativní emoce, či strach. 

TERAPIE V PŘÍRODĚ JE KRÁSNÝ ZPŮSOB, JAK TYTO BLOKY, STRACHY ČI POTLAČENÉ EMOCE ROZPUSTIT.

Jak terapie v přírodě probíhá?

Před každou cestou si stanovíme a popíšeme jasný ZÁMĚR, s kterým na čtyřhodinovou cestu vyrazíme.

Každou terapii provází společné sdílení, trefně položené otázky s využitím koučinku. 

Každá cesta je individuální a nejde tedy přesně určit její přesnou strukturu. 

Během cesty může dojít k uvolnění emocí a vše je v pořádku.

Během cesty použijeme přírodu, jako prostředek pro ukotvení či zpomalení. 

Někdy možná bude potřeba i trošku zrychlit. 

Vše je provázeno technikami, které pomáhají uvědomit si, v jaké životní situaci se právě teď nacházím. 

Během vedené cesty může dojít k AHA momentům či mnoha uvědoměním. 

Na konci VEDENÉ CESTY dojde k ukotvení a zapsání AKČNÍCH KROKŮ do budoucnosti.
POJĎ SE SPOLEČNĚ SE MNOU VYDAT NA CESTU SEBEPOZNÁNÍ!

POUŽÍVANÉ TECHNIKY

Celostní koučink

Práce se slovem, textem i tělem.

Přechodové rituály

VHODNÉ PRO 

JEDNOTLIVCEPÁRY
RODINY S DĚTMI
SKUPINY PŘÁTEL ČI KOLEGŮ Z PRÁCE

Relaxujte - poznávejte - uvolňujte

Napište mi svůj dotaz či si rezervujte termín