TERAPIE - KOUČINK - KONZULTACE

Cesta k sebepoznání - Cesta k vlastnímu světlu

JANA SLEZÁKOVÁ

Říci si včas o pomoc není projevem slabosti. Je to důkaz obrovské odvahy.

Moje představení

Pojďte si poslechnout tento krátký rozhovor a dozvíte se
Kdo jsem a čím se zabývám
Co mne k této profesi přivedlo a jaký byl můj příběh
S čím Vám umím pomoci a jak Vás převedu z pomyslého bodu A do bodu B a podpořím Vám při vaší životní změně

Průběh terapie


Pojďte si poslechnout tento krátký rozhovor a dozvíte se
Jak probíhá terapie?
Jak se objednat?
Co následuje po konzultaci

CENÍK


konzultace - terapie - koučink - kontelace

KONZULTACE od 750 - 5000Kč

Naučíte se dívat se na sebe jako na jedinečnou bytost.

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED
Konzultace 30min
500 Kč
Konzultace 60min
900 Kč
Konzultace 90min
1 200 Kč

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED

PRÁCE SE ZRCADLEM 

Pomocí zrcadla se podíváme hluboko do vašich očí. Naučíte se na sebe dívat z jiného úhlu pohledu. Odhalíte své obranné mechanismy a naučíte se sami se sebou upřímně a pravdivě komunikovat.

Práce se zrcadlem ZÁKLADNÍ 30 min

500 Kč

Práce se zrcadlem HLOUBKOVÁ 120 min

1 500 Kč + BONUS meditační cvičení

 
NEBO SI OBJEDNEJTE VÝHODNÝ BALÍČEK
Malý balíček Série 6 x 2 hod sezení

3 900 Kč

Střední balíček Série 9 x 2 hod sezení

5 450 Kč

Velký balíček Série 12 x 2 hod sezení

6 900 Kč


KOUČINK

Společně najdeme Vaše jedinečné talenty a dary. Nastavíme akční plán na změnu + pojmenujeme dílčí krůčky důležité pro změnu návyku.

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED
Celostní koučink 30 min

750 Kč

Celostní koučink 60 min

1 500 Kč

Celostní koučink 90 min

2 500 Kč

 
NEBO SI OBJEDNEJTE VÝHODNÝ BALÍČEK
Malý balíček Série 6 x 2 hod sezení

12 400 Kč

Střední balíček Série 9 x 2 hod sezení

17 600 Kč

Velký balíček Série 12 x 2 hod sezení

21 600 Kč


TERAPIE POCHOP SVÉ DĚTSTVÍ

Pojďte společně se mnou pochopit souvislosti ve vašem životě. Naučit se jak funguje náš mozek a jak je "naprogramovaný". Jak zvládat svoje emoce a co nám přišli říct naše vnitřní pocity. Naučit se otevřené a pravdivé komunikaci ve vztazích.

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED
Terapie pochop své dětství 30 min

750 Kč

Terapie pochop své dětství 60 min

1 500 Kč

Terapie pochop své dětství 90 min

2 500 Kč

 
NEBO SI OBJEDNEJTE VÝHODNÝ BALÍČEK dle individuální potřeby - cena dle dohody

Terapie v přírodě 

Pojďte se pomocí přírody naučit dobít si opět baterky. Pojďte se naučit využít energii přírody pro své zpomalení, zklidnění a zastavení se. Pojďte se naučit techniky, které Vám pomohou zvládat emoce jako je hněv, vztek, lítost, zármutek.

REZERVUJTE SI SVŮJ TERMÍN HNED
Terapie v přírodě 120 min

1 500 Kč

Terapie v přírodě 240 min

2 500 Kč


Nepřehlížíš zázraky?
 • Individuální práce na sebepoznání
 • Práce s tělem, myslí a duší
 • Pomáhám svým klientům pochopit jejich život a stále opakující se situace, které jim v životě přichází
 • Vidět souvislosti v rodové linii, s dětstvím
 • Přijmout minulost a poučit se z ní
 • Žít v přítomném okamžiku TADY a TEĎ
 • Přemýšlet o budoucnosti a přestat se jí bát
 • Pocity prázdnoty/vyhoření
 • Úzkosti, deprese, panické ataky
 • Dluhová zátěž v rodině
 • Finanční gramotnost
 • Nepochopení/konflikty
 • Cesta k sebepoznání
 • Talenty a dary
 • ZKUSTE SI ODPOVĚDĚT NA TYTO OTÁZKY
 • Jak se ve svém životě cítíš?
 • Děláš co tě naplňuje a baví?
 • Víš, kam ve svém životě jdeš?
 • Jaké jsou tvé vztahy?
 • Máš ve svém životě hojnost?
Kouzlo volnosti
 • Vztah dvou lidí je odrazem dvou vnitřních světů 
 • Partneři si do svého vztahu projektují své rodiče
 • Přenáší své návyky a přesvědčení z původní rodiny
 • Navzájem si zrcadlí svá dětská zranění
 • Neumí komunikovat své vnitřní pocity
 • Zapomínají naslouchat
 • Bojují, utíkají, místo toho, aby hledali společně řešení
 • Poznáváte se v níže uvedených vztazích?
 • Vztah živený jen jednou osobou.
 • Vztah za účelem naplnění nešťastného člověka.
 • Vztah ignorující důležité potřeby jednoho či obou partnerů.
 • Vztah založený na očekávání dokonalosti
 • Vztah zneužívající stará provinění ke vznášení stále nových žalob
 • Vztah prosycený lží
 • Vztah odložený "na zadní kolej"
Láskyplný vztah
 • Pomáhám rodinám a jejich dětem k přirozenému respektu, toleranci, lásce a důvěře.
 • Otevřená a pravdivá komunikovat ve vztahu k dětem
 • Budování důvěry, přirozeného respektu a vzájemné lásky
 • Příkazy x zákazy jaký vliv mají na vztah mezi námi
 • Láskyplná komunikace musí mít jasně nastavená pravidla a hranice
 • ZNÁTE TYTO POvely A víte, JAKÝ VLIV mají na vývoj dítěte?
 • Pohni se! Dělej! Zpomal! Nesahej na to! Dávej pozor! Buď zticha! Na to jsi moc malý! Na to jsi moc velký! Jdi spát! Vstávej! atd.
 • Vyprávěj mi! Plač, pokud potřebuješ. Moc se mi líbí, když se směješ. Svěř se mi. Ráda tě poslouchám. Věřím ti. Jsem moc šťastná, že sis na mě udělal trochu času. Raduji se s tebou, že jsi zamilovaný/á. atd.

Další služby

Besedy

CENA individuální dle délky a zvoleného tématu

Semináře

CENA individuální dle délky a zvoleného tématu

Přednášky

CENA individuální dle délky a zvoleného tématu

Terapie - koučink - konzultace

Jak vše probíhá

Každé sezení, které nabízím zahrnuje velkou škálu terapeutických  a koučovacích technik. Je šité na míru každému z Vás. Individuální přístup je mou prioritou. Podíváme se na konkrétního zranění či emoční bolest a společně najdeme cestu k jeho uzdravení. Pojmenujeme problémy, které Vás nyní aktuálně tíží a společně dojdeme k možnostem řešení. Nastavíme rituály, které pomohou k odbourání každodenního stresu, či napětí. Sepíšeme akční kroky, které povedou k překonání životní změny. 
Budu s vámi pracovat, abychom dosáhli co nejlepších výsledků.